referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Beáta
Utorok, 28. júna 2022
Projekt colníctvo
Dátum pridania: 04.09.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 11 081
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 32.4
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 54m 0s
Pomalé čítanie: 81m 0s
 
3.13 S.P.P. - Spoločná poľnohospodárska politika (13)

Dovoz, vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.

3.14 Deklarant/zástupca (14)

* Dovozca
V úlohe deklaranta vystupuje dovozca, t.j. firma Elastik, s.r.o., ktorú zastupuje colná deklarantka p. Jaroslava Megová (VM/IP)

Dovoz, vývoz
Uvádza sa obchodné meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a adresa deklaranta. Pri dovoze alebo vývoze uskutočňovanom prostredníctvom zástupcu v nepriamom zastúpení sa uvedú údaje o zástupcovi.
V pravom hornom rohu tohto odseku uvádza deklarant alebo zástupca svoje daňové identifikačné číslo (DIČ). Ak deklarant alebo zástupca nemá pridelené daňové identifikačné číslo a je právnická osoba, uvádza sa v pravom hornom rohu tohto odseku osemmiestne identifikačné číslo (IČO). Ak je deklarant alebo zástupca fyzická osoba, ktorá nemá pridelené osemmiestne identifikačné číslo ani daňové identifikačné číslo, uvádza sa rodné číslo.
Zahraniční podnikatelia, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nemajú pridelené daňové identifikačné číslo ani osemmiestne identifikačné číslo, uvádzajú colné registračné číslo, ktoré im na základe žiadosti pridelí colný úrad v mieste ich sídla alebo bydliska v tuzemsku, prípadne v mieste, odkiaľ sa bude vývoz uskutočňovať. Po prípadnom pridelení daňového identifikačného čísla deklarant požiada colný úrad o zrušenie colného registračného čísla. Rozhodnutie o zrušení colného registračného čísla vydá ten colný úrad, ktorý ho pridelil.
Správnosť uvedenia údaja v pravom hornom rohu odseku 14 jednotného colného dokladu deklarant colnému úradu preukáže predložením originálu alebo úradne overenej fotokópie dokladu o pridelení daňového identifikačného čísla, osemmiestneho identifikačného čísla alebo colného registračného čísla. Správnosť uvedeného rodného čísla sa preukazuje predložením občianskeho preukazu alebo úradne overeného výpisu z neho. Doklady predkladané spolu s jednotným colným dokladom colnému úradu na kontrolu údajov v tomto odseku sa vracajú späť osobe, ktorá ich predložila.

Ak je pri dovoze deklarant totožný s dovozcom alebo príjemcom, ktorý je uvedený v odseku 8, uvádza sa do tohto odseku text "DOVOZCA".

Ak je pri vývoze deklarant totožný s vývozcom alebo odosielateľom, ktorý je uvedený v odseku 2, uvádza sa do tohto odseku text "VÝVOZCA".

Tranzit
Nevypĺňa sa.

3.15 Krajina odoslania/vývozu (15)

Dovoz, vývoz
Nevypĺňa sa.

Tranzit
V tomto odseku sa uvádza názov krajiny odoslania/vývozu. Ak tovar bol prepravovaný cez viacej krajín, v ktorých bola preprava prerušená napríklad uskladnením tovaru, krajinou odoslania/vývozu je posledná z týchto krajín.

3.16 Kód krajiny odoslania/vývozu (15b)

Dovoz, vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.

3.17 Krajina pôvodu (16)

Dovoz, vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.

3.18 Krajina určenia (17)

Dovoz
Nevypĺňa sa.
Vývoz, tranzit
V tomto odseku sa uvádza názov krajiny určenia (krajina zahraničného príjemcu zásielky). Krajinou určenia je krajina, v ktorej má byť tovar používaný, spotrebovaný alebo spravovaný, alebo posledná známa krajina, do ktorej bude tovar dopravený.

3.19 Kód krajiny určenia (17a)

Dovoz, tranzit
Nevypĺňa sa.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.