Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

1. svetová vojna

Pojmy:zbrane,využ.vojens.propagandy,polit.postavenie ženy
Veľká vojna:1.celosv.konflikt,spočíval v rozsahu bojiska a rozsahu utrp. Ultimatum:posledná kolegoricka poziadavka 1strany voči inej s udanim lehoty splnenia. Zakopova vojna:psychologicka,pozičná-riadila sa taktikou vyčer.zdrojov. Separatny mier:mier podpisany bez ostatnych spojencov Centrl.mocnosti:ústredné. Genocída:vyvražden.skup.obyv alebo celych narodov z etic,nb,ras.dovodov. Inflácia:peniaze strac.svoju hodnotu. Demogf.kriza:ľuds.populácia zostarla. Lenin.nasilie,revolucia Wilson-zakony. Samoderžavie-neobm.vláda cára, Krvavá nedeľa:22.1.1905-modliaci sa s ikonami kracali na carsky palac,kde bola policia kt zacala strielat. Duna:parlament v R. Bolševici: boli radikali na čele Lenin. Menševici:menšina, soc-dem.str.boli umiernení. Eseri: socialisti-revolucionári. Dvojradie:krajina na čele 2vlady. Čeka:št.policia s mimoriad. pravomocami. Obč.vojna:vojna obyv.toho ist.štátu. červeno:bolševici. Protikl.obdobia:optimizmus(viera)- pesimizmus.
Pozitíva a neg:+:modernizácia,odvetvia,demokartizač.zn,bezpl.školstvo,viac času na aktivity,liberali,nacio,scient,meirove hnutia,nobel.cenam tech. -:kult vojny,chem.pr.,zdroj pr.:agres.nacion. Predstavy o vojne:nik nežiadal,ale kaž.pripravoval, vojna sa považ.za krajný ale leg.prostr. Vojna=bitka,kt.by“prečistila dusnu atm“. Strateg.stavby:transkonti. železnica v USA,kanada transisrbka v R,vlak.spojenie naprieč Andami. Nové druhy E:nafta,el.E,automob,urbaniz.projekty, fotografie, filmy. bezd. telegra,telefon.
+Post.ženy:beru sa do uvahy aj objavy:Mária Curierova-polož.počiatky atom.éry. Nobel.cena:šved.priemys,vynález dynamitu. Vedci:L.Bleriot,Lumierovci,Max Planck,A.Einstain. Scientizmus:kult vedy,presvedč.že vedou sa dá vš.dosiahnut. Militarizmus: využ. obraz.sily ako nátlak.prostr.na dosiah.polit.cieľov. Nacional:vyzdvih.národa,prvotná myšl:prísluš.k národu,oddanosť, Soc.Darvinizmus:silný jednotlivec,národ,štát ma pravo vládnuť slabš. Pacifizmus:hnutie zamer.proti vojne,odmieta okukoľ.vojnu a vš.činnosti, kt.sú súč. Antisemitizmus:netoleranc.voči židom Belle Epoque:krásna etapa,éra,odb.obd.per kt.sa stáva život vzorom. Burž.šovinizmus:nepriteľ.nenavist
Medzinár.vztahy:5veľ:VB,Fr,R-U,Nem,Tal. 2veľ.mimo:USA,Jap. Priemys.revol:VB,Fr,Nem 1913-hnacie sily-USA,Nem
Charakt.veľmoc:VB:dieľňa svetabanka sv,pokladnica,hosp.najväčš.kolonialna veľmoc.Ind,Aus,NZ,Kanad,chceli si udr.prevahu na mori. Fr:2.naj.oslabovali vojny s Nem.,Af-Alžír.Maroko,Tunis,Madag,Indočína. Nem:zaujem o Af,ziskat kolonie,ziskat vplyv, ziskat cely sv. 2dovody získ kolonii:potreba industralizacie,priama povinnost vyssej kult.pomoct nižš. 2cieľe veľ.pred 1sv:získať čo najv.vplyv,získať čo najviac kolonii. Politik.rovnováhy síl:usk. sa rokovania formou kompr. a kompenzacii,Metternich
Vztah Fr a Nem:Fr-pruská vojna(1870)dôsledky:2bloky. 2hl.príčiny*vojen-polit.blok:1.vyplýv.z obavy z medzinár.blokov.
1879:R-U+Nem proti R, 1882-R-U+Nem+Tal proti Fr, 1883-R-U+Nem+Tal+Rum proti R. Dohoda:1892-Fr.R=vojnova zmluva proti Nem., 1904-Fr+VB=Srdečná dohoda=Entente cordinale 1807-VB+R=zmluva
Vojnové ohniská:záujmy veľ. sa stretli v Af(Fr-Tal=Tunis Nem-Fr=Maroko Nem-VB).na V(Jap-R=čina) a na Balkáne(slov.národy – turec.)
Berlínsky kongres: 1878-na určenie polit.rovnováh na Balkáne, Výs:zmena mapy Balkánu. Vznik krízy na Bal:1908-Fr.Jozef nariadil aby sa Bosna a Her.pripojili k R-U. 2Balk.vojny: 1.:1912 balk.štáty proti Turecku+ 2.:1913 Bul proti Srbsku Dôsl:dotvorenie blokov.
Izolacionizmus:krajina kt sa odmieta ang.mimo priestoru živ.zaujmov vlastn.št. Aliančný systém:systém 2-3 a viac strannych spojen.zmlúv,kt.sa partneri zaviazali v pripade napadn.1 z čl.aliancie poskyt.vojenskú a dip.podporu napadn.a vstúpit do vojny s nepr.svojho spojen.Anexia:násilne pripojenie št.k inemu. Kontribúcie:vojenské náhrady Entente corciale: srdeč. dohoda, medzi Fr. A VB proti Nem. Kompromis:dohoda kde su vyhody 1 aj 2 strany.
1SV.VOJNA:Príčíny:1.nemecká politika, 2.rozpory medzi veľmocami a snaha rozšír.si sv.vplyv. Zamienka:sarajevský atentát:zomrel násl.R-U tronu Fr.Fer.d´este a jeho žena Žofia 28.6.1914. Začiatok:28.7.1914=R-U vyhl.Srbsku vojnu,lebo srbsko neprialo ultimat.R-U.
2Hl.tábory:1.tábor:ústr.mocnosti pôvod.3.spolok Nem,R-U,Bulh,Osm.r.Jap+Egypt. 2.tábor:VB+Fr.R+Tal+Rum+NZ+Aus+USA
Predstavy a nálady:šovinizmus,voj.eufória. Blietz Krieg=bleskova vojna,Heslá:“Na raň.do Paríža.“Do Par.tam a späť.“Hl fronty:Z:Nem-VB+Fr.V:Nem-R-UJ:dohoda-Tur. 2udal.kt.ovplyv.vojnu:1.vstup USA do vojny, 2.Ruská revolúcia 1917.Brestlitovsky separát.mier.
Koniec :11.11.1918-Nem.kapitulovalo
Výsledky a dôsledky:ľuds.obete,zranení,mrzáci,ľud.popul.zostarla=demogr.kríza,zmena vo vekovej,ekon,soc. štrukt. obyv., zmena postaven žien. Materiálne škody:priame,nepriame. Dôsledok:verej.dlh stále vzrastal., inflacia penazí, social.vzbury. Polit.dôsled:rozpadli sa veľmoci:R,R-U,Tur,Nem. R-U:nástup.štáty-čes-slov.,Poľ.,Mad,Rak,Rum,Juhosl. R:Litva,Lotyš,Eston,Fín oddelili od R.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk