Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Biosféra

Časť KSZ+R,Ž. O,C,H 96% živej pôdy
Biogeo-fytogeo,zoogeo.

Vodné:hygrofyty,suchozem:...,xerofyty,mezofyty,sukulenty
Pôda:Halofity-zasolené,Nitrofilné-↑obs.dusik.zlúč.,Kalcifilné-Ca,Acidofilné-O,
Liany-brečtan.chmeľ,plamienok plotný, Epifyty-v korunách,trop.orchidee,Endemity-len v urč. oblasti (Emu hnedy,koala,zelen.papagáj)Horná hran.lesa:mys.čiara .. prestup.do krov.porastov.
R spoloč.–fytocenóza-súbor R daného miesta-/u Ž-zoocenóza/ fyto+zoo=biocenóza, Geobiocenóza-spoloč.R a Ž spolu so zlož.dan.miesta
Bioklim pásma:
1.Daž.rovník.lesy(ekvat.k.p)-buj.veget.stromy 6m,vzácne dreviny,rastu akacie(palma olejna,kakao,kauč,bavl,babmbus)↑ lian,epifitov,1he 400druhov R, ↑ vtáctva,opic,leňoch,mrav,hady,goril.hmyz,Amazonsky-J-amer,Kožský-Afr,Aus,New Zel,New Guin,
2.Savany-(sub-ekva-trop.pás),tráv plochy s roztr. strom.i a lúk.,bylinožravce- kopitníky; šelmy
3.Púšte-(trop.pás) R-↓, sucho. byliny trávy kaktusy, oázy-podz voda na povrch, ťavy,Sahara,Goby,Kalahari,Mamib,zráž.250↓
4.Sub.Lesy-(subt.p)obl.stredomoria,stale zel lesy,dreviny niž.vzrast,nezhadz.,Dub hors,Cséder,olivo,citrusy,vavriny,gaš,gran.j.,byliny,oleand,Ž:opic,dik,jašt,cham.
5.Stepi-(subt.p)300-350zr.xerofylne trávy,byl,kríky,step sucha,zelenatá,Ž:hrab,myč,prepel,jarab,hymt,líš,zajac Pampy-J-Am,Prérie S-Am
6.Lesy-(mier.p)zhadz.:buk,dub,brez,javor,lipa,brez Ž:jazvedz,mač,jež,líš)Tajga:zóa ihlič.lesov(Rus,Škand,Kanad)rôz.Ž:Afr:slon,pšstros Aus:Keng,vtákopysk,koala,ježura Antar:tule,tučn J-Amer:pirane,lamy
7.Tundra-(pol.p)S-Euroáz.trvalo zamrz.pôda,krátke veget. obd.R:kry,krov.vŕby,breza trpasl.trávi,machy Ž:pol.medveď,líš,zajac,sova,
Veget.stup:nelesná,lesná,krov.porastov,vysokohor bylin.formácii,vysokohor. pustatín,väčného ľadu a snehu

Vertikal.Slov a Stred-eurp.:
1.Dubový stup:najniž.500-550mnm dub,hrab
2.Bukový s.:1200-1300mnm Buk,ejdľa
3.Smrekový s.:po hor.hran.lesa:VT-1610,NT-1450,Mal.Fat:1293
4.Kosodrev.s:nad hor.hran.lesa,zakr.druh borov.horskej
5.Alpínsky s.:stup.bylinn.formácií,byliny,machy,liš,kríky u nas VT,NT
6.Niválny s.:naj.pohoria,ľaad a dnes,alpy


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk