referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratislav
Utorok, 18. júna 2024
Geoekológia, geoenviromentalistika
Dátum pridania: 14.10.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adema
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 826
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
Noogea:vztah čl.prírod.(hominiz 5-6mil,sapient 1,5-50tis,sociogen-reprodukvoat,technogenez-priemys,tech vyvoj)
Predmet:vnut.štruk.KS Priestorost-skum.javou v prirode a zákon.rozmiest v priestore.
Synteza:komplexne pochop.geo.regionov
Krajina:část KS(prirodna,kultur)stupne:nezmen,slabo,narus,silne,pretvor,umela)
Geo-eko štruk.k:usp.roznych casti FGS,nezahrna cinnost člověka.prvotna,druhotna,Dimenzie:(topicka-geotop(najmen.map.jednotka)
Vertikal.vztahy:studuju vztahy medzi jednotl.zloz.k.Geotop:morfo,lito,pedo,hydro,bio,klima
Choricka dimen:2geo=nanochora(mikro,mezo,makro)Regionalna d:jednotky su zname šir.verejnosti a maju vl.nazvy Planetarna d:viacere jedn.regionalnych dimen.(kontin)
Ucelove vl.k:vl.k kt maju velky vyznam pre aplikaciu ekolog,geofragic poznatkou pre tvorbu a ochranu k.k.potencial:schop.k poskyt.urc.mnozstvo moznosti a predpokl.pre rozne vyuzivanie s cielom uspokojit porteby lud.spolocnosti.(potencial urodnosti-lesohosp,polnohosp)vodohosp,povrch a podz.vod,surovinovy,zastavbovy,rekreacny
Prirodne zdroje:prirodne l-y kt clovek vybera z ich povodneho prirod.vztahu a vclenuje ich do vyrobneho procesu.Ekologic.stabilita:schop.k vyrovn.vonk.rusive vplyvy vlast.spontannymi mechanizm.bez lud.prace. Ekolog.unosnost kr:pripistna miera zatazenia krajiny lud.aktivitami,a to max.tak aby nedoslo k degradac. prirod. prostredia. Diverzia kr:vyjadruje priestorovu premenl. daneho uzemia Variabilita kr:vyjadruje casovu premenl.daneho uzemia
Prírod.zdroje kr:su to prirod.prvky kt.clovek vyuziva na zabez.svojich potrieb biolog,mater-tech.,kult,rekreac a inych.Abioticke(vody,vzduch,NS)Bioticke(R,Ž)Abio-Bio(poda)a)neobnovitel-NS b)Obnovitel-sa opakuju v case(neobnovit lud.cinnostou,obnov)
Regiony:část kr, kt vznikla na zaklade prirodnych a soc-eko prvkov a bola vyclenena na zakl.regionalizacneho kriteria.(prirodna alebo soc.eko povaha)region do 300mnm,v zoskupeni etnika,podla nabozen
Homogenne-vykazuje z hladiska zvoleneho kriteria rovnorodost na celom vyhr.uzemi)Individualne-neopakovatelne s charak.zvolenej krit.vlastnosti Typologicke:su zoskup do urc.typu na zakl.opakujucej sa kriter.vlastnosti
Nodalne-uzol,uzemia vnutne spate silou vazieb medzi uzlami.3casti:uzol(jadro,nodus)zazemie,komunikacie
Paradynamicke:vznikla na styku 2kontrast.jednotiek.styk niziny a pohoria,voda a súše Geo-tech.systemy kr:v kult.krajine prirod(fyzicka geo),soc-eko(humanna),geotech(inzinierska) s hydroelek,regulovane toky,zavl.systemy ťažobné-sluzia na získanie prirod.l-ok a E transportne-preprava materialov Skladovacie,Regulacne-umoznuju udrzat urč.vl.kulturnej kr na vl.urovni.
Subsystemy:prírod.l-ok(fyz.geo systemy neovplyv.vystavbou,ovlpyv)technicky:(zahrna priehrady,hydroelektr.riadenia:obs.riadiace centrum a obsluzujuci personal.
Vyuz,znecis a ochrana vod.zdrojov:znečis:priamo:cinnost člo.(priemys,poľno,sidla,doparava)Nepriamo:atmosfericke zrazky Prejavy znecistenia vody:zmena fyz.vl,chem zloz,biolog.vl.,Zdrojove:(odtoky odp.do povrch)Plošne:priemysl.hnojiva,pesticidy,exhalaty Havarijne:unik šk.l-ok do povrchu,vod,ropne,radioaktivita.Akosti:veľ.čista,čista,znečistena,silne zneč,velmi silne. Surov.zdroje NS:NS-nerovnomerne rozmiestnene koncetracie urc.prvkov,kt.vzniki pocas dlheho geologickeho vyvoja.neobnovitel,vycerpat,Energeticke suroviny:patri tu ropa,uhlie,zem.plyn,vyuz.na vyorbu E Metalurgicke:rudy,kt.sluzia na vyrobu kovov,železne,medene.Chemicke:rozne soly,sira,fosfaty Stavebne:štrky,piesky,vapence,zuly,kamence
Znečistenie pôd:devastacia pody-nicenie pody,degradacia-pokles alebo zanik podnej urodnosti Kontraminacia-znecistenie cudzorodymi l-mi zasahy človeka(vystavba tech.diel,vystavba komunikacii,lesna tazba,tazba NS)
Odpady:tuhe,kvap,plynne domovy:menlive zlozenie kt.zalezi od rocneho obdobia a od miesta bydliska(zvysky jedal,kuchyn.odpad),priemysel:zavysi od druhu vyroby,najviac při tazbe uhlia Problemy:hospodarenie s odpadmi:2surovina,recyklacia Kompostovanie:spracovanie org.odpadov,*-ká humus,Spaľovanie:nicenie odpadu+tepelna E Skladkovanie:1)otvorene 2)s kontrolovanym splaovanim 3)s prekryvanim-odpady sa vrsia a utlacaju s buldozermi,triedenie špec.odpadu
Zákon o živ.prostredi:17,vymedzuje zakl.pojmy a ustanov.zakl.zasahy ochrany ŽP,ustanovuje povinnosti pravnickych a fyz.osob pri ochrane a zlepsovani stavu ŽP Zákon o ochr ovzdusia:309,zaobera sa zmiernovaniu nasledneho znečistenia ovzdusia. Chranene uzemia SR:uzemie kt.sluzi na ochranu R a Z druhov Kategorizacia:ch.uzemia,Ch.prirod.utvary a ch.prir.pamiatky,Ch.druhy R a Z,nerastov a skamenelin.
1)ch.uzemia delime:velkoplosne(parky,krajinne oblasti)maloplosne:(št.prírodne rez,ch.naleziska,parky,zahrady,štud.plochy)Nár.parky:rozsiale uzemie s prvkami povodnej alebo aktivitami človeka co najmenej premenej prirodz.prirod.kr) Tanap,Napant,Pienap,Sl.raj,Mala F,Velka F,Slovensky kras,Poloniny,Muranska pl, Chran krajinna oblast:roz.uzemie s rozptyl.arealmi povodnych alebo aktivitou človeka malo narus.typov prirodz.prirod.kr.(Štiav vrchy,Horna Orava,V-Kar,Male Kar,Kysuce,Vel F,Biele Kar,ponitrie,slov.kras,srtaz chrchy,zahorie,mur,polana,cer.vrchovina,latorica,vihorlat,dun luky)Št.prír.rezervacia:mensie uzemie povodnej alebo cinnostou cl.malo pozmenenej kr,381prir.rezer.(sitno,morske oko,devin kobyla,cachticky hradny vrch +5)Ch.náleziská:mensie uzemia s ojedinel.spoloc.Turniansky hradny vrch Ch.študijne plochy:mensie uzemia na kt.sa skumaju prir.spoloc.prirodzenych alebo cl.zmenenych podmienok.Ch.parky a zahrady:uzemia mensej rozlohy s veget.krytom umele vytv.alebo dotvor.cinnostou cl.(stromy,kry,vedecky vyznam)
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.