Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Klasicizmus

KLASICIZMUS:Význam: vynikajúci, príkladný
Osvietenstvo: myšlienkové hnutie, ktoré sa snaží obrodiť cirkev pomocou reforiem
JONATHAN SWIFT
GULLIVEROVE CESTY
– román
DANIEL DEFOE
ROBINSON CRUSOE
VOLTAIRE

Filozof, historik, publicista, politik
CANDID ALEBO OPTIMIZMUS – filozofický román
Dobrodružný cestovateľský príbeh s hlbším filozofickým zmyslom. Autor tu vyjadruje svoj pesimizmus nad ilúziami. Je sledom prihod a pribehou hl. hrdinu, kt. nam odhaluje mnohe nezdrave javy.
PROSTÁČIK – poviedka
Hrdinom je naivný Huron, ktorý sa na svet pozerá úprimným neskazeným pohľadom divocha, čim sa ešte viac zdôrazňujú neduhy absolutistického Francúzska.
DENIS DIDEROT
Francúzsky osvietenský filozof, spisovateľ. Bol hlavným organizátorom Encyklopédie.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU,CHARLES-LOUIS DE MONTESQUIEU
JOZEF DOBROVSKÝ
Dejina čes.jazyka a lit., Nem-čes.slovnik, Zaklady jazyka staroslovien,
JOZEF JUNGMANN
slovnik čes-nem,slovesnost-prirucka poetiky
VÁCLAV KRAMERIUS
kalendare, noviny
Slovenske narodne obrodenie:
proces, kedy sa stará feudálna národnosť mení na novodobý národ
1.-tolerancny patent vytvara rovnake podmienky pre evanielikov i katolikov
2.-spolok milovnikov reci a literatury slovenskej
3.-zaciatok sturovskeho hnutia
4.-uzakonenie spis. slove.revolucia 1848
J.B.Poquelin Moliere – herec, režisér a riaditeľ kočovnej hereckej spoločnosti, poznal dobre francúzku spoločnosť; Tartuffe – komédia, ktorá odkryla pokrytectvo svätuškára, cirkev dosiahla jej zákaz, Lakomec – meštiak, ktorý sa pre peniaze stal bezohľadným i voči rodine, Mešťan šľachticom
Anton Bernolák - vyštudoval teológiu,(za základ jazykovej normy na uzákonenie 1. slovenského spisovného jazyka – západoslovenčina), fonetický pravopis, Jazykovednokritická rozprava o slovenských písmenách, Slovenská gramatika, 6-zväzkový prekladový slovník Slovár slovenskí česko-laťinsko-nemecko-uherski
J I Bajza-román – René mládenca príhody a skúsenosti
-Slovenské dvojnásobné epigrammata – zosmiešňuje ľud. slabosti a chyby
J Fándly – kat. kňaz,narod. buditel, prozaik, ciel=vdelanost ludu
-Dúverná zmluva medzi mníchem a ďáblem – prvé dielo v bernolákov.
-Pilný domjší a poľní hospodár; O úhoroch a včelách; Zelinkár – hospodár. spisy
P J Šafárik – evanjelik, biblic čeština
-Dejiny českoslov. reči a lit.; Slovan. starožitnosti
J Kollár - myšlienka slovanskej vzájomnosti, študoval v Jene (nemecko), nacionálne zmýšľanie nemeckej mládeže proti uzákoneniu spisovnej slovenčiny; zbierka Básně – ľúbostný cit, kontrasty, skladba Slávy dcera – ľúbostný a vlastenecký cit , píše časomierou, protiklady,pôvodne 3 spevy, neskôr 5, ľudové piesne Narodnie spievanky
J Hollý
O Veľkej Morave: Svatopluk, Cyrilo – Metodiáda, Sláv
Život pastierov ospieval v diele Selanky. Príležitostné oslavné básne vyšli v zbierke Pesňe. Témou Žalospevov sú trpké príhody a osudy slovenského národného života.
Ján Chalúpka – dramatik,
Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe nezostali – veselohra, 3 dejstva;
-dramatické diela – Všetko naopak, Trasorítka, Trinásta hodina, Starúš plesnivec

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk