Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Filozofia

Filozofia sa vždy usilovala pochopiť najvš.vlastnosti a súvislosti javov a na zákl.toho vytvárať syntet.obraz sveta ako celku a miesto človeka v ňom. 1) F kazdodenna:casto protireciva,vyrazne subjekt,zaväzná pre 1 človeka 2)F ako teoretic.cinnost:neprotireč.charakter,je vytv.pomocou F pojmov a prostred.nich vysvetluje filoz.problemy,exist.v podobe F knih a pojednani
F smery: idealizmus-1votne vedomie a hmota 2hotná. Materializmus:1votná hm.a vedomie 2hotne. Dualizmus:fil.smer kt uznava 2rovnocenne odseba nezaviske podst.sveta Pluralizmus:fil.smer kt.uznava niekolko az nekonecne vela podstat sveta. Gnoz.optimizmus:uzanva moznost pravdiveho poznania sveta Agnosticizmus:popiera ---„--- Racionalizmus:pravdive pozantky ziskavame pomocou rozumu Empirizmus:uprednost.zmysel a skusenost Senzualizmus: druh emirizmu,kt uprednost.len zmysl.poznatky. Teizmus:uznava osobneho boha ako prvu a transcendentnu podstatu sveta:Boh stvoril svet a dal mu zakony a dalej do cinnosti sveta zashuje. Deizmus:uznava neosob.boha:Boh stvoril svet dal mu zakony a dalej do cinnosti nezasahuje.Panteizmus:stotoznuje boha s prirodou .boh sa rozplyva v prirode.Ateizmus:popretie exist.boha
Zakl.F dis.:1)ZFD troret.povahy:ontologia,gnoze,logika 2)ZFD prakt.povahy:etika,estetika,axiologia.
Ontologia:je nauka o byti a jeho najvs.pojmoch: sucno,substancia,pohyb,priestor,cas,moznost,skutoc,kvalit,kvantita,nevyhn,nahoda Bytie:je to najvs.pojem vo F,kt ozancujeme ze nieco existuje,pri byti odmyslame jedn.vlast.perdmetov a a javou a zovseob.iba to ,ze exist.a su.1)realne 2)idealne
Gnozeologia:teoria pozanania.Noetika,Epistemozogia zakl:Noetika z Efezu.skúma:ako * poznanie,ake su stupne poz,zlozky poz,co je pravda,svet je poznatelny.Stupne pozanvania:1.zmyslove:pocit,vnem,predstava 2.Rozumove:pojem,súd,úsudok.
Logika:nauka o zakonoch sprav.mysleni,vedie nas k dobremu usudovaniu, kt. ma splnat 2srtanky :sparvnost,pravdivost
*Gr.F:* bol spojeny s polit,kult a duch.prelomom ku kt doslo v gr.spoloc.v 6str pnl.
1.doslo k rozpadu tradic.ludovej spoloc.a vznikol nastoleny stat-polis,majetkovu rovnost nahradila nerovnost,doslo k delbe prace a cast ludi sa mohla venovat dus.praci.,obcan gr.polis si uz uvedomoval ze zakony spoloc.yvtv.ludia,kym prirodne zakony nie.
2.v gr.mest.statoch bolo vhodne spoloc.zriadenie-demokracia,jednotl.F mohli slobodne vyjadr.svoje vl.nazor
3.prve F skoly vznikli v mestach kt mali dobry geo.polohu,nach sa na krizovatkach obch.ciest.,greci sa v nich dostavali do kont.s viacerymi vysp.kulturami
Rozde Gr.F:1)rana gr.f.6-5str.pnl.prirodna,predsokratova,zamerana na hľ.ARCHE.školy:miletska,pytag.eleati.herakleitos,atomisti,pluralisti.2)klasicka 4.str.pnl.Ateny centrom F,Sokrates,platon,aristotel.3)F obd.helenizmu:4-4nl.zaober.sa etikou,smery:Stoicizmus,Epikureizmus,Skepticizmus,Novoplatonizmus,
Miletska š.:vztah nesmiernej mnohotvar.okoliteho sveta a jeho jednotou.Exit.pralatka z kt,vš.vznika,sklada,zanika.TALES=voda.Anaximandros:slnec.hodiny=apeiron Anaxinenes:=vzduch
Pytagor.š:ostrov Somos.prvy pouz.terimin F.=hľad.mudrosti.v Kotone škola.spolok org.sako náboz.rád.hľadali prazakon. základ číslo (najmúdrejšie je číslo) harmónia - jednota spájajúca mnohosť Svet - ohnivé guľaté teleso.
Eleati:Xenofanes:zacal s kritikou prenasania lud.vlast.na bohov v mytologii.Vrdil ze boj je iba ejdena stotoznil ho s prirodou.-Panteizmus.Parmenides:zakl.ontologie.“Bytie je,nebytie nie je.“Bytie nema vznik ani zanik,je nedelitelne a nach.sa vasde.je uplne plne.“Rozumovo mysliet a byt je to iste“.odhalujeme co maju vs.veci spolocne,ich trvaly a nemenny zaklad-ich bytie.1)cesta zdania=zmysl.poznavanie.zmysli nas neinfor..vzdy sparvne pomocou zmyslou poznavme mnohost veci a zmysli vidia aj pohyb.2)csta rozumu=rozm.pozanvanie.=len rozumovo odhaľujeme bytie
Zenon z Eley:obhaj.parmenid.ucenie.vytvroril mnoz.APORII:Dichotomia-nikdy nedojdem do konca svojej cesty,pertoze najprc musime prejst 1/2 cesty,1/4,1/6...Šíp:podla zenona sip v kazdom konk.okamihu stoji na konkr.mieste.Achiles a korytnacka:A nikdy nedobehne koryt.kt.vystartova pred nim,ked A dobehne do mieste kde vyst.ta je uz dalej.
Herakleitos z Efezu:temny,OHEŇ.zakl.dialektiky.“Vsetko plynie,nevstupis 2x do tej iste rieky“vsetko sa casom meni.H uznaval protiklady vo veciach.“Morská voda je najlepsia aj najhorsia““Meno luku ze zivot a smrt““Pre ľudi by nebolo lepsie, keby dostali čo chcu.“LOGOS=sv.zakon,poriadok sveta.
Atomisti:Leukipos,Demokritos.ATOMY,PRAZDNY PRIESTOR.ak sa spoja atomy vznikne vec.po dobe zmyznu.Sofisti:CLOVEK,SPOLOC.systematicke vzdelavanie.plateni učit.mudrosti.mysliet,hovorit,konat 1.)profesionalizmus,sirenie skepticizmu,realizmus,kritiz.otroctvo.naznacili exis.prirodz.prava,nabor a mor.hodnoty pokladali za vytvor cloveka.Protagoras:“Mierou vs.veci je clovek exist.ze su a neexist ze niesu.“Gorgias:“Nič nie je“
KGF:Perikles...Sokrates,Platon,Aristoteles.Sokrates:maieutika,CLOVEK,“Poznaj seba sameho““K dobru sa mozno naucit““Nikto nieje zly z vlastnej vole ale z nevedomosti.“DAIMONION(svedomie)vnut.hlas kt. nas nikdy nenavadza na zle.Autonomna osobnost:clovek kt kona dobro koli sebe samemu.Platon:Svet zmyslovo vnimatelny(neprave nedokonale bytie),Svet idei.Anamnezis:pozn.svet pomocou duse.Typy statov:Aristokracia:vladnu F a strazcovia.naj stat.Timokracia:vladnu bojovnici,rastie chamtivost Oligarchia:vladne vlada niekol.bojivnikov,rastie soc.nerovnost.Demokracia:Vedu vyrobcovia.Tyrania:
Aristoteles:Lyceon.Teoretic.vedy,Prakticke,Poeticke.Prva podstata:je to kazda vec.Druha podstata.je druhove urc.veci.1podstata:latkova pricina,formanla pric,pôsobiaca pric,ucelova pric,Teleologia:nauka o ucelnosti.6druhov pohybu:vznik,zanik,zvacs,zmens,zmena akosti,premiest v priestore.PRVY HYBATEL
Podlunarna sfera:Anorg.telesa,rastliny,zivoc,ludia. Nadlunarna:ves telesa kt,sa skladajui z etera,hybatel.
Štáty:1)dobrovolna forma vlady:monarchia,aristokracia,politea 2)so zlou formou vlady:tyrania,oligarchia.demokracia.Etika:zlata stredna cesta.Synkretizmus:typ.znak tohto obs.je to spaj. A prelin.naboz.a filoz.koncepcii. Stoicizmus:Zenon z Kitia:mame zit v sulade s prirodou,ale v prirode podla neho nabuje LOGOS=osud sveta.Fatalizmus:viera v osud.Epikureizmus:Stastie a zmysel zivota nasla v rozkosi.Skepticizmus:Ak mame byt stastny mame sa vzdat usudku o veciach.nevyjadrovat svoje nazory.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk