referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Utorok, 25. júna 2024
Ekológia Environmentálne právo
Dátum pridania: 18.06.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: whatever
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 582
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 21.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 35m 50s
Pomalé čítanie: 53m 45s
 
1. ENV. POLITIKA vznikla ako výsledok rozpoznania nepriaznivých dôsledkov ľud. činn. na ŽP. EP sa musí rozvíjať kvôli: zanedbaniu ekol. probl., limitácii fin. zdrojov, medzinár. záväzkom, jednotou ŽP, významom EP. Všestranná EP je široko koordinovaná činn., inštitúcií a FO, vládnych a mimovl. organiz., zameraná na nastoľovanie vzťahov rovnováhy medzi ľud. činnosťami, uspokojovaním potrieb a schopnosťou prírody reprodukovať. Subjekty EP: vláda, ministerstvá, parlament, orgnizácie, združenia, firmy. Nástroje EP: admin. riadenie, samoregulácia, dodrovoľnosť, ekonom. nástroje. Ekon. nástroje EP: nepriame: platby, dane, poplatky, povolenia,. Priame: pokuty a platby znečisťovateľov. Úlohy EP v SR: nár. envir. akčný program I a II. NEAP II obsahuje návrh opatrení investičného, programového, koncepčného, legislatívneho charakteru zameraných na ochranu: ovzdušia, vôd, odpadové hosp., jadrovú bezp., ekonomiku ŽP, ochranu lesa a pôdy.
2. POJEM ŽP: je pojem kt. má pôvod v iných vedných odboroch. Právnoteoret. vymedzenie: ŽP je tá časť sveta, s ktorou je človek v inerakcii, používa ju ovplyvňuje a ktorú si prispôsobuje. Pojem ŽP zahŕňa len hmotnú realitu, ŽP pozostáva z prír. aj

umelo utvorených zložiek. ZÁKONNÉ VYMEDZ. ŽP: zakotvil zákon 17/920o ŽP, podľa kt. je ŽP všetko, čo vytvára prirodzené podmienky exist. organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú ajmä: vzduch, voda, horniny, pôda, organizmy.
3. ZLOŽKY ŽP: sú vo svojej existencii rel. samostatné. Sú to: Nezastupiteľné (pôda, hornina), Obnoviteľné (rastl.,živočíšst.) výnimočné a neopakovateľné (chr. stromy), zdanlivo nevyčerpateľné(ovzdušie). Zákon 287/94 za zložky považuje: horniny, nerasty, pôdu, reliéf, vodu, vzduch, rastl., živočíšstvo, a antropické látky a objekty. Právna teória zatiaľ nedospela k úplnej jednote kategorizácie zložiek ŽP.
4. , 5. STAROSTLIVOSŤ O ŽP A OCHRANA je pojem označujúci právom regulované správanie zákonom určených subjektov v rámci ochrany a tvorby ŽP a racionálneho využívania zdrojov. Ochrana ŽP predstavuje ľudskú aktivitu, kt. smeruje k udržaniu želateľnej kvality ŽP. Pojem ochrana ŽP vyjadruje potrebu chrániť daný stav ŽP pred negat. zásahmi. Znečisťovanie ŽP: vnášanie fyzikálnych, chem., alebo biolog., činiteľov do ŽP v dôsledku ľudskej činnosti. Poškodzovanie ŽP:

zhoršovanie stavu ŽP nad mieru ustanovenú predpismi. Cieľom ochrany ŽP je udržať, zachovať určitú želateľnú kvalitu ŽP reguláciou ľudského správania.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.