referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušan
Štvrtok, 26. mája 2022
Fyzika Transformátor
Dátum pridania: 23.06.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rejcl
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 657
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 
Transformátor –je el. stroj bez pohybl. častí, používa sa na zmenu veľkosti stried. napätia, pričom frekvencia sa nemení, buď znižuje alebo zvyšuje stried. napätie ekonomicky. delenie: výkonové- v rozv. sieťach, regulačné – v laboratóriách, spúšťanie motorov, meracie – meranie veľ. U,I,P, zvláštne – špecial. požiadavky, T sa skladá z magn. obvodu a min. 2 vinutí od seba izol., primár. vinutie-spotrebič, sekund. vinutie-odoberá energiu, podľa počtu fáz:1F, 2F a viac,najčastejšie 1F, 3F(každá fáza osobitne),činnosť-pripojíme harmonic. napätie u1=U1m.sint na primár s N1 závitmi, vyvolá i1 a 1,na sekundáry sa indukuje u2, tečie i2 a vytvorí sa magn. tok 2, 1+2=-spoloč. tok, kt. indukuje napätie v oboch cievkach, platí:Ui1=4,44fN1m, Ui2=4,44fN2m, medzi induk. napätiami platí: p=N1/N2 – prevod T (1/p=U2/U1=I1/I2),T naprázdno: T pripojený na napätie, pri kt. sú sekundár. svorky rozpojené, sekund. prúd je nulový a T neodovzdáva žiaden výkon. prim. prúd je totožný s budiacim prúdom = prúd naprádzno I10, rovnice: U1=I10(R1+jXr1)+Ui, U’2=Ui, I1=I0=I10, T berie zo siete len príkon na krytie strát (hysteréznych strát a vírivými prúdmi), I10 býva 2 až 10% menovit. prúdu, T nakrátko – T je pripojený na napätie, pri kt. sú sekun. svorky spojené bezodporovou spojkou; stav, keď je pripojený na nomin. napätie ne nežiadúci, pretože prúd nakrátko je veľmi veľký, vinutia sa rýchlo otepľujú a keby ochran. zariadenia neodpojili skrat. T, hrozilo by zničenie, na skúmanie znížen. napätie: Uk=Ukn/Un.100[%], trvalý skrat. prúd – tečie do skrat. T.: IKT=In/Uk.100[A], zaťažený T – má na sek. svorky pripojený spotrebič, platí náhr. schéma a zákl. rovnice, prúd. a napäť. pomery sa dajú zobraziť fáz. diagramom, ale vzáj. polohy fázorov závisia od charakteru zaťaž. impedancie, sekund. napätie na svorkách sa líši od napätia naprázdno, čo zapríčiňujú úbytky napätia na činných odporoch a rozptylov. reaktanciách, svork. napätie pri zmenách zaťaženia nemá kolísať, 3FT- zväčša silové T, možno zostaviť z 3 jednof. rovnak. T,, ktoré sa spoja, pri poruche postačí 1 rezerv. T, jednoduch. preprava, nevýhoda:väčšia hmot., veľký priestor, vys. cena; vyhotovujú sa so závisl. magn. systémom, ušetrí sa železo a magn. energia, spät. spojky sú tesne vedľa seba, magn. toky posunuté o 120, obsahuje 3 samost. primár. a 3 sekund.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.