referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušan
Štvrtok, 26. mája 2022
Fyzika Jednosmerné stroje
Dátum pridania: 23.06.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rejcl
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 980
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 
Jednosmer. stroje – delenie: dynamá – jednosmer. generátory, motory, každý jednosm. stroj môže pracovať ako dynamo alebo motor, konštrukcia: stator, rotor, komutátor, stator: skladá sa z kostry, vyjadrených pólov a budiacich cievok, kostra tvorí magn. veniec, vyrába sa zo sivej liatiny alebo valcovanej ocele, je zváraná, póly sú zvyčajne oceľové, pólové nástavce zložené z plechov, počet pólov vždy párny, cievky sú zapojené tak, že striedavo vybudia sev. a juž. pól, rotor: z dynamových plechov, buď je priamo na hriadeľ, alebo na rotor. hviezde, v drážkach je uložené jednosmer. vinutie, upevňuje sa oceľovými pásikmi – bandážou, komutátor: valcové teleso, skladá sa z medených lamiel oddelených od seba izoláciou, naň priamo dosadajú zberacie kofy (uhlíkové), majú svoje púzdra, držiaky kief možno pootočiť a dostať do správnej polohy, princíp jed. stroja: závit je zložený z 2 aktív. vodičov vzájomne prepojených čelami, pred. čelo súčasne závit pripojuje na 2 polkruhové lamely, najväčšie napätie sa indukuje v závite, keď sú vodiče pod pólmi, súčet induk, napätia sa objaví na kefách stroja ako jeho výst. napätie, skutoč. dynamo musí mať na rotore čo najviac počtov závitov, pre činnosť stroja motora pripojíme na svorky jednosm. zdroj, závitom preteká prúd opač. smeru ako pôvodne, vytvorí sa magn. pole, dvojica síl spôsobí otáčanie závitu tak dlho, kým sa budú vodiče pohybovať v magn. poli, akonáhle sa ocitnú v medzere medzi pólmi, silové pôsobenie zanikne a rotor motora sa zastaví, nutné, aby bolo v rotore viac závitov, jednosmer. vinutie- aby sa dosiahla dobrá komutácia, musia byť všetky cievky kotvy rovnaké podľa spôsobu pripojenia cievok komutátoru sa vinutie kotvy delí: slučkové vinutie = paralel. vinutie, plochu valca rotora s vinutím rozvinieme do roviny a dostaneme sluč. vinutie – krížené alebo nekrížené, má toľko paralel. vetiev, koľko je pólov, vlnové vinutie – sústavne postupuje po kotve a nevracia sa, krížené alebo nekrížené, má len 2 paralel. vetvy bez ohľadu na počet pólov, vhodné pre malé prúdy a väčšie napätia, umožňuje zapojiť do série viac cievok = sériov. vinutie, teórie o jedn. strojoch: celkov. induk. napätie v kotve: Ui=(p.NV..n)/(60.a), Nv – celk. počet vodičov, a – početdvojíc paralel. vetiev,; Ui závisí od veličín daných konštrukciou stroja (Nv,a,p), zjednoduš. tvar: Ui=ku..n, vnútor. moment stroja: M=(p.Nv.I.)/(2.a), zjednodušene: M=km.I., vnút.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.