Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Chémia Acidometria

Acidometria – je skupina metód na stano-venie zásad odmernými roztokmi kyselín.
Používame tieto vodné roztoky :
HCLO4, HNO3, H2SO4,
Presná hodnota koncentrácie sa stanovuje
na tieto hodnoty :
- hydrogénuhličitan draselný KHCO3
M=100,118 g.mol-1-biela krys.látka
-hydrogénuhličitan sodný NaHCO3
M=84,015 g.mol-1-biela kryš.látka
-uhličitan disodný Na2CO3
M=106,004 g.mol-1-bila kryš.látka
-štavelan sodný Na2C2O4
M=134,014 g.mol-1-biela kryš.látka
-tetraboritan disodný Na2B4O7 x 10H2O
M=381,361 g.mol-1-biela tuhá látka

Indikátory sú slabé org. Kyseliny alebo zá-
Sady, ktoré v určitom intervale pH menia svoju farbu. Obsahujú ,10 g tuhej látky v 100 cm3 rozpúšťadla.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk