referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Iľja, Eliáš
Sobota, 20. júla 2024
Ekonómia Obchodné právo
Dátum pridania: 23.06.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: malinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 321
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Obchodné právo-je súhrn práv.noriem upravujúcich postavenie podnikateľov.Predmetom sú spol-vzťahy,kt.predmetom je obch.činnosť.Podnikanie súčastná činnosť vykonávajúca sam.podnik.vo vlastnom mene na vlast.zodpovednosťza úč.zisku.1.sús.činnosť-nepret.činnosť,kt.hlav.črtou je .profesionalita.2.samotné vykonávanie-sam si zabez.prostriedky.3.konanie vl.menom-v pr.vzťahoch len svojím obch .menom 4.vl.zodpovednosť-podnik.znáša podnik.riziko,ručí sv.majetkom.dosiahnutie zisku-motiv podnik .činnosti.obchod.register-zapisujú sa zákonom stanov.údaje o podnikateľovi.účeľ OR-uchov .št.evidencie ,zverejňuje tieto infor.do OR sa povinne zapisujú-obchod.sp. a družstvá, iné pr.osoby, zahraničné osoby,fyz.alebo práv.osôb mimo SR, fyz.osoby,kt o to požiadajú.Zapisuju sa:obchod.meno ,IČO ,majiteľ ,pr.forma ,meno a bydlisko osoby,kt.je štatut .orgán.Organizačno pr.normy:pr.poriadok predpisuje,kt.produkt môže robiť pre pod.činnosť,sú súčasťou živnost,obchod,občian.práva.Formy podnikov:jedného majiteľa-štátne,súkromné.OS-verejné OS,komandotné, s.r.o-čky,a.s, DRUžstvá.Spoločnosť-skupina osôb na zmluvnom základe.Spoločenstvo-založ.s cieľom podnikať,zabezpeč.hospod,sociálne,...štátny podnik-podnik.subjekt,kt.vytvára a poskytuje služby pre trh. Hospodári s vecami,kt.sú vlast.štátu-SAD ,ŽSR .VOS-2 alebo viac spoločníkom,ručia celým svojím majetkom,je založ.len za účelom podnikanie,je daňov.poplatníkom,nemá zákl.imanie,musí obsahovať:-meno-určenie spoločníkov-predmet podnikania .Komanditná spoločnosť-1 alebo viac.spoloč.ručí len do výšky nevyplateného vkladu.KS môžu založiť komanditista(prinesie len vklad do spol.) a komplementár(je povinný zúč.sa na podnik činnosti.min.2 osoby,spoloč.meno,neobmedz.ručenie aspoň jedného spol.,obmedz.ruč jedného spol.Zmluva musí obsahovať:obchod.meno,spoločníkov,predmet podnikania,určenie komanditu a komplem,výšku vkladu každého.SRO- Zi je tvorené vopred navrh.vkladmi spol.ručia len do výšky nevypl.vkladu,spoločná zmluva pri 2 spol.,zakladateľská listina pri 1.Zmluva:meno a sídlo,spoločníkov,predmet podnikania,výšku ZI,mená konateľov.ZI s.r.o-peňaž.vyjadrenie vkladov do spoločnosti,zapisuje sa do OR, min.=200 000.Organizácia spol.-valné zhromaždenia-najpres.orgán,konatelia-1 alebo viac konateľ.,dozor.rada.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.