Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Poľnohospodárstvo Obilniny

Obilniny:psenica,raz,jačmeň,ovos,ryža,cirok,proso.strukoviny:fazuľa,hrach,bôb,pohánka,šošovica,sója,cícer,hrachor.čistenie v obil.skladoch:hrubé očis.od prach ,zbavenie pliehu,hrubé nečistoty,buriny.Čistí sa v čistiacej tanici,obsahuje tieto nečis.a prímesy:zrná základnej kultúry,semená burín,semená iných kul.ras tlín,miner.nečis. organ.nečis.,škodlivé nečis.,kovové nečis.,iné nečis-drevo,papier...čistenie obilia:triedenie podla veľ-sitá,triedenie podla hustoty-odkameň.,v yužitie mag.síl,čistenie mokrou a suchou cestou-práčky,opracovanie povrchu zrna,triedenie pold.ae rodyn.vlas.-aspirálou.oddelovanie prímesí a nečistô t:preosievanie-zrno prepadá cez otvory rôznej velkosti a tvaru.Pri triedení získame:prepad-častice,k t.prepa dnú,prechod-čast.,kt.prejdu cez sito. Stroje:1.vratné preosievače-majú1-2-3sitá,sú doplnené aspir.zariad.-vratný pohyb,trasú sa.2.aspirátory:3sitá(rôzne veľkosti)+ aspir.systém(pôsobí na zač.a na konci)3.rovinné vyosievače-sadu sít nad sebou v bedňách,v prostriedku zariad,kt.dáva do pohybu systém.4.jamkové triediče:dnu sú jamky na nečistoty,na konci vypadnú Odkameň ovače,mag nety,spracovanie povrchu zrna:odkameň-prúd vzduchu,kt.lahšie obilie odnáša bobon, tažšie padajú na spodok.magnety-odkovitové,dosk ovité,kaskádovité,bubno vé,elektromagnety .Oprac.povrchu zrna –ostráni-nečistoty prilepené na povrchu obilia, časti zrna,kt.zhoršujú chuť,strávit eľnosť,prilepené častice. Lúpačky-stator z vrstvy carborundeu,rotor s predkovímy lopatami obilie hádže na stenutým dochádza k odieraniu+lúpaniu ob( jačmeň,ovos,raž,strukov.)Brúsne stroje-ako lúpačky,l en dlhšie kým sa celá vrstvaneolúpe-ryža.Odieracie-obal-liatin.plocha,zrno šikmím rotorom hádzané na vlnit.povrch.Kefovačky-rotor tvor.kefami v tvare šnekovky+kartáče,závitovka sa brodí obilím a tým ho tlačí kefami na vnútor.stranu.Kefy odstr.nečistoty z rýh.Príprava obilia na mletie-navlhčovanie-kropenie,zalievanie,odležanie-v zásobníkoch nieeko ľko hodín.zvýši vlhkosť o 3-4%,zvláčnenie obal.vrstiev,elasticky ľahši prechod cez val. stolice.

Kondiciovanie-pôsob-vody,teploty,prostredia a času.Práca valcovej stolice-z násypky padá obilie na 2 ryh.valce,kt.sa otáčajú proti sebe,valce a ryhy rôznej velkosti,obal.vrstvy by mali byť spolu,len jadro by sa malo oddeliť.Parametre valcov-dĺžka 500,600,800 ,1000,1200mm ovpliv.výkon celej stolice,priemer-250,300mm veľkosť mlecého priestoru,pi väčšom múky,pri menšom krupice.Povrch valcov-hladk (velmi kvalit.krupice ) , ryhovaný(ryhy pomocou ryh.stroja)-pri hlbokých sú krupice,pri plytkých sú hl.múkysklon rýh-8,10,14°,Poloha rýh:ostrie na ostrie,chrbát na chrbát,chrbát-ostrie,ostrie-chrbát,(pri pšen-3,5-12rýh/cm,raž-4-9rýh/cm)Jeden valec sa točí rých,druhý pomalšie.Po rozomletí získame:krupi ca,obal.vrstvy,zrná-celé,polené,podrvené),prašné nečistoty.Čisté múky sa preosievajú na:drôtenkách-ostré melivo,hodváb,umelé vlákna.Skrine-2-3dielne-každý niekoľko rámov.číslo udáva počet vlákien/mm (5-8-najhrubšie častice,9-12-hrubé krupice,13-18-stredné krup.,19-27-drobné krup.,28-40-krupičky,40-67-krupičky.Mletie pšenice-najzlož.mlecí proces,vela krupíc,málo hl.múkyŠrotovanie-val.stoliciach(5-7),prechádza cez každú,krupice na 4,na ostat.hl.múka,melivo sa delí:hrubé šrotové prechody,hr.krup ice,str.kru pice,dr.krupice,krupičky. Mletie na polovysoko-kombi.spôsob,získame krupice-nečistíme,ale melieme na hl.múky.Mletie na plocho-hl.múky bez získania krupíc vyšším tlakom na valce(80%hl.múky,20%šrotu)Miešanie múk :dosahuje sa vyrovnaná akosť,vytvoria sa typové múky,mieša sa 4-5x.,zomletá múka sa privádza do zásobníka,na spodu je valec-premiešava. Expedície mlyn.výrobkov:1.voľné ležané,2.preprava v cisternác h,3.balená vo vreciach,4.drobné spotreb.balenia .Spracovanie jačmeňa-na krúpy alebo šrot.Krúpy-vyčistenie jačmeňa od prímesí(aspirátory,triesy, magnety, odkameň,),triedenie a lúpanie(zbavenie vrch.vrstiev),rezanie a brúsenie,konečná úprava.Podľa veľkosti:veľké č.10-otvory sita-3,25mm, stredné č.7 - 3,25-2,75mm,drobné č.3 – 2,75-2mm,krúpky ,perličky. Spracovanie kukurice-73%sacheridov, 10%bielkovín .čistí sa,odležiava v náduvníkoch,mlie-hrubé častice idú na mletie,jemnejšie na preosievanie.Zo 100kg kukur.získame:30kg kuk.krupice,7kg kuk.múky,10kg kuk.klíčkov,7kg kuk.otrúb,45kg kuk.krupice .Spracovanie sóje:na výr.oleja,kŕmenie zvierat,na diabet.a diétnych chlebov,Sójové múky:odtučnen é,polotučn é,plnot učné, neodtučnené. Spracovanie hrachu:hrach lúpaný-celý,polený,zlomkový ,nelúpaný,hrach.múka.Obsahuje:22-26%bielkovín,46-58%sachar.,105%tuku ,2,2%min.lásky,5-6%celulózy .Hrach sa čistí,lúpe,polí(zbavenie tvrdej šupky,vedlaj .produkt-polovice,zlomky)Spracovanie ovsa:naj.vi t.B,najmenej sacharidov,Výrobky:ovsenné vločky,j edlá ovsenná múka,instantná ovsená múka,prípravok do masla,syrov,mäs.výr.Triedi sa:drobný,stredný+veľ ký(na výrobu vločiek)-zbaví sa úlomkov,prach ,naparuje sa (90°C),biochem.zmeny ,stláča sa medzi 2 chlad.valce-získame vločky(sušia sa a triedia,pražia alebo dusia).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk