referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratislav
Utorok, 18. júna 2024
Ekonómia Personálny menežment
Dátum pridania: 23.06.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: malinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 327
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
Personálny manažment-je manažm,kt.objektom je personál.Je to ucel.systém-obsadz.prac. miest podniku-formovanie prac.vzťahov-vytv.optim.podmienok.Obsah person. manažm-
1.personál.plánovanie- výpočet potreby pracovníkov, ich pokrytie,plánovanie person rozvoja 2.analýza práce-vymedzenie prac.miest,funkcií,špecifik.požiadaviek 3.získanie a výber pracovníkov-obsadenie prac.miest najvýh.pracov. 4.rozmiestňovanie a kariéra prac-prijímanie,rozmiestňovanie,zaradenie,povýšenie,prepúšťanie. 5.kvalifikačná príprava a rozvoj prac.-vzdelávanie prac.6.hodnotenie prac.-vypracovanie systému hodnotenia prac.7.motivácia a stymulácia, 9.odmeňovanie prac.-plat a rôzne výhody.10-prac.podmienky-prac.čas,prac. režim,prostredie11.person.infor.systém-evidovanie a sprac.údajov,soc,mzdov.záležitostí Personálna stratégia-dlhodobé ciele,týkajúce sa potreby,rozvoja prac.Subjekty person.manažmentu-1.vrcholov.man.podniku-stanovenie strat.cieľov v podniku.2.pracovníci pers.útvaru-uskutoč.činnosti spojené so stanovením cieľov person.man.3manažéry-plánujú potrebu prac.,rozhod.o výbere prac,zabezpečujá adaptáciu,organ.prácu,hodnotia výkony,odmeňujú Personálne plánovanie-stanovenie poitrieb počtu a štruk.prac.z hľadiska časuZákl.potreby pri stanov.potreby prac-expertný odhad,trendové postupy,ukazovateľové postupy(vzťahy medzi potrebami prac.a inými ukazovateľmi R=Q/Fe.Pp)Metódy na výpočet potreby prac-metóda normohodín- R=Nh/Fe.k 2.metóda noriem obsluhy-počet prac. potrebných na obsluhu -R=D.Z.H.Mo/Fe 3metóda obsluh.miest- počet prac.závislích od prac.miest- R=D.Z.H.Mo/Fe.Mp Analýza práce-proces skúm práce a vš.faktorov súvisiacich s pr.na danom mieste opis práce-ucel.obraz o činnostiach a podmien.na pracov. Špecif.požiadaviek na prac-typ osoby vhod.na prácu.Prac.pomer-vzťah medzi zam.a zam. Vznik prac.pomeru-uzatvor.prac.zmluvy, voľbou, menovaním.Prac.zmluva-uzatvára sa písomne,musí obsah:-druh práce-miesto výkonu-deň nástupu do práce-mzov.zaradenie prac-čas trvania prac pomeru-skúš.doba-zmena prac.pomeruSkončenie prac.pomeru- 1.dohodou-medzi zam a zam.,musí byť písomná,musí byť dôvod. 2.výpoveďou-musí byť doručená písomne,prac.pomer končí uplyn.výpov.doby.Zákaz výpovede-počas Pn-tehotenstvo,materská-povolanie v ozbrojení.3.okam.ukončením-zo záv.dôvodov zo strany zamestnávatela,ak zam,bol odsúdený,porušil prac.disciplýnu.Zo str.zamestnanca-zo zdrav.dôvodov,do 1 mesiaca 4.skončením v skúš.dobe-písomne bez dôvodu,aspoň 3dni pred skončením prac.pomeru.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.