Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fyzika Stavové veličiny

Stavové veličiny: T-teplota, V-objem,p-tlak,n-látkové množstvo – určuje sa nimy stav na začiatku a konci reak.
Izotermický dej: p.V=konšt. T p1V1=p2V2=p3V3 – Boyle-Mariotov z.
Izobarický dej: V = konšt. P – GayLussacov z. T
Izochorický dej: p = konšt.V – Charlesov z. T
3 vzorce spojené: p.V =konšt.
T
Rovnica ideál.plynu: pV=nRT – p=nRT V
Daltonov z: p=RT ni
V i
Amadatov z: V=RT ni
p i
Van der Waalsova stavová rovnica :
(p+ a ).(Vm-b)=RT
Vm2

(p+a.n2).(V-V-nb)=
V2 n
Reálny plyn:každá častica má svoj objem, medzi časticami pôsobia príť.sily
Ideálny plyn: medzi časticami nepôsobia príť.sily,majú nulový objem,narážajú do seba pričom zrážky pebiehajú ako zr.tuhých pevných gúl.
Plazma-hmota vo veľmi ionizovanom stave,kt.je zapríčinený el.výbojom a vys.teplotou.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk