Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Chémia Indikátory

Tymolovo modra 1,2-2,8 červená Žltá
Metylová žltá 2,9-4,0 červená žltá
Bromfenolová modrá 3,0-4,6 žltá purpurová
Metylová oranž 3,1-4,4 červená žltá
Brómkrezolová zeleň 3,8-5,4 žltá modrá
Metylová červeň 4,2-6,3 červená žltá
Bromtymolová modrá 6,0-7,6 žltá modrá
Neutrálna červeň 6,8-8,0 červená žltá
fenolftalein 8,3-1,0 bezfarebná červeno-fialová
tymolftalein 9,3-10,5 bezfarebná modrá

Tymolovo modra 1,2-2,8 červená Žltá
Metylová žltá 2,9-4,0 červená žltá
Bromfenolová modrá 3,0-4,6 žltá purpurová
Metylová oranž 3,1-4,4 červená žltá
Brómkrezolová zeleň 3,8-5,4 žltá modrá
Metylová červeň 4,2-6,3 červená žltá
Bromtymolová modrá 6,0-7,6 žltá modrá
Neutrálna červeň 6,8-8,0 červená žltá
fenolftalein 8,3-1,0 bezfarebná červeno-fialová
tymolftalein 9,3-10,5 bezfarebná modrá.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk