Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

1947- 1968

Jeseň 1947- situácia v krajine napätá


13.2.1948 - väčšina vo vláde proti odvolaniu 8 veliteľov bezpečnosti z Prahy
-ministri lidovej a národnosocial. Str(CZE) a DS(SVK)-demisia-predídenie vl.kríze, spoliehali sa na prezidenta E.Beneša


20.2.1947- demisia 12 ministrov(z26=menšina)
Predseda Zboru poverníkov-G-Husák-protiprávne odvolal poverníkov z DS


24.2.1947 - generálny štrajk
Predseda vlády K.Gottwald(predseda strany do 1953) a vedenie KSČ-nátlak na Beneša=>prijal demisiu


25.2.1947 - komunistický štátny prevrat- bez protestov=>občania súhlasia s prevratom


9.5.1948 - nová ústava(Ú.9.mája)-Beneš odmietol podpísať,vzdal sa funkcie
=>nový president Klement Gottwald(1948-1953)


30.5.1948 - parlamentné voľby-neslobodné-politická opozícia sa nepripúšťala;výsledky volieb sfalšované


Leto 1948 - roztržka medzi KS ZSSR a KS Juhoslávie- vedenie KSČ príklon k ZSSR=>pochované nádeje na samostatný vývoj ČSR


1948-1954 - obd.najväčších pol.procesov
-vykonštruované procesy, obžalovaní týraní=>priznanie=>výpovede naučené naspamäť
Procesy:- generálni tajomníci DS-Ján Kempný,Miloš Bugár—1949 protikomunistický aktivisti Albert Púčik,Anton Tunega,Eduard Tesár-popravení(1951)—partizánsky veliteľ Viliam Žingor popravený--jeseň

1949 - maďarský minister vnútra(špión) László Rajka--január1951 kat.biskupi Ján Vojtaššák,Michal Buzalka, Pavol Gojdič—generálny tajomník KSČ Rudolf Slánsky;býv.min.zahr.vecí Vladimír Clementis(+),Eugen Löbl,Vavro Hajdu—1954 SVK buržoázny nacionalisti G.Husák, Daniel Okáli, Ivan Horváth,Laco Novomestský
-procesy až do 1989-prenasledovanie nepriateľov režimu


otóber 1948 - 3.zákony:1-o ochrane republiky(tresty za špionáž,vlastizradu,útek…)-2-oŠtátnom súde a prokuratúre(umožnil.pol.procesypodľa1)-3-o tráboroch nútených prác=>masová prezekúcia,úpadok zákonnosti


máj 1949 - IX zjazd KSČ

1949 - odpor proti kat.cirkvi


1950 - likvidácia reholí(akcia K-muž.rehole, akcia R-ženské rehole)


28.4.1950 - vynútené zlúč.grékokat. a prav.cirkvi=akcia P


1953 - smrť Stalin, Gottwald


1953 - I.zakolísanie komunizmu-zaniklo ministerstvo národnej bezpečnosti


1953-1957 - A.Zápotocký Prezident ČSR, A.Novotný predseda strany


máj 1955 - podpísanue Varšavskej zmluvy


júl 1956 - II.zakolísanie komunizmu-úst.zákon o SVK nár.org;mos SNR region.obmezdená


február1956 - XX.zjazd KS ZSSR-tajný referát Nikitu S.Chruščova-odsúdenie kultu Stalina


1956 - ozbrojené povstanie v Maďarsku


1957-1968 - A.Novotný prezidentom ČSR


1957-1963 - perzekúcie


11.6.1960 - Nová ústava=>ČSSR


December1962 - nový ústredný výbor;I:tajomník ostal A.Novotný;odvolanie K.Baclíka(I.tajomník ÚV KSS)a Viliama Širokého(predseda vlády)


1963 - nový I.tajomík ÚV KSS A.Dubček
Formálna rehabilitácia G.Husáka a slov.komunistov=>otvorili otázku federácie


1967 -prílišná demokrarizácie-A.Novotný brzdenie=>nečakane silný odpor


Okt.1967 - A.Dubček žiada zrušenie kumulovania najv.str. a št. fun. v rukách Novomestského


3-5.1.1968 - A.Dubček zvolený I.tajomíkom ÚV KSČ


1968 - úst.zákon o federácii


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk