Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Obrodný proces a jeho násilné potlačenie

Obrodný proces a jeho násilné potlačenie

Január 1968-začiatky obrodného procesu
A.dubček-  najvyššia strannícka funkcia


1968-1975-gen-Ludvik Svoboda-prezidentom ČSSR


5.4.1968 - Akčný program KSČ-rovnoprávnosť nestranníkov, dodržiavanie zákl.ľudských práv a slobôd, obmedzenie moci ŠTB-pražská jar
Za obrodný proces:A.Dubček, Josej Smrkovský, Oldrich Černík
Proti obr.procesu:Alois Indra, Vasil Biľak, Miloš Jakeš, Drahomír Kolder-obrodný preoces ohrozuje socializmus-veľké vojenské cvičenie spriatelených armád koncom júna na úz.ČSSR


20-21.8.1968- začiatok intervencie vojsk Varšavskej zmluvy(ZSSR,NDR,Poľsko,Maď,Bulh)


22.8.1968- vysočanský mimoriadbny zjazd KSČ v Prahe


26.8.1968- Moskovský protokol-vojslá opustia ČSSR hneď po skončení ohorzenia socializmu


16.10.1968- zmluva o dočasnom pobyte sovietskych vojsk v ČSSR


27.10.1968- zákon o česko-slovenskej federácii-vstúpil do platnosti od nového roka1969- spoločné federálne orgány-slovenská vláda,SNR,čeká vláda a parlament


17.11.1968- študentský štrajk na vysokých školách
vrchol normalizácie-voľba G.Husáka za prezidenta-najvyššia strannícka a štátna funkcia
KSČ strácalo podporu ZSSR,ktorý mal vl problémy


1987- Miloš Jakeš-generálny tajomník ÚV KSČ


1989- prevratný rok
pád komunistických režimov
Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk