Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Matematika Hodnoty sinus, cosinus, tangens, kotangens pri rôznych uhloch + hodnoty v jednotlivých kvadrantoch jednotkovej kružnice


uhol α(alfa) sin α cos α
0° ~ 0 0 1
30° ~ pí/6 √1/2 =1/2 √3/2
45° ~ pí/4 √2/2 √2/2
60° ~ pí/3 √3/2 1/2
90° ~ pí/2 √4/2 =1 0


uhol α(alfa) tg α cotg α
0° ~ 0 0 nie je def.
30° ~ pí/6 √3/3 √3
45° ~ pí/4 1 1
60° ~ pí/3 √3 √3/3
90° ~ pí/2 nie je def. 0


I kv. II kv. III kv. IV kv.
sin x + + – –
cos x + – – +
tg x + – + –
cotg x + – + –
.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk