Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Matematika Súčtové vzorce

sin (x + y) = sin x. cos y + sin y. cos x
sin (x – y) = sin x. cos y – sin y. cos x
cos (x + y) = cos x. cos y – sin x .sin y
cos (x – y) = cos x. cos y + sin x .sin y
tg (x + y) = tg x + tg y/1 – tg x. tg y
tg (x – y) = tg x – tg y/1 + tg x. tg y.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk