Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Právne a praktické aspekty stavby

Stavbou sa rozumejú všetky stavebné diela, ktoré vznikajú pomocou stavebných alebo montážnych technológií, bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, použité stavebné výrobky, materiály a konštrukcie, účel využitia a dobu trvania.

Za stavbu sa považuje aj výrobok plniaci funkciu stavby. Stavba, ktorá slúži reklamné účely, je stavba pre reklamu. (§ 2 ods (3) zákona č 183/2006 Z. z.) Budova je nadzemná stavba, ktorá je priestorovo sústredená a navonok uzatvorená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou (§ 27 písmeno k) zákona č 344/1992 Zb.).

Stavby, ktoré sú určené pre bývanie alebo pre pobyt ľudí sú budovy.

Stavby podľa druhu

 1. dopravné a komunikačné - napr. most, cesty

 2. hydromelioračné

 3. hydrotechnické

 4. námorné - dok, maják

 5. občianske - kultúrny dom

 6. obranné - pevnosť

 7. obytné - dom

 8. podzemné - tunel

 9. priemyselné - továreň

 10. sakrálne - kostol

 11. zdravotné inžinierske

 12. poľnohospodárske - silo

 13. a ďalšie - napr. stĺp elektrického vedenia, vysielač

Stavby podľa použitého materiálu

 1. drevené

 2. kamenné

 3. murované

 4. betónové

 5. zemné konštrukcie

 6. oceľové

 7. dočasné stavby  


Zdroje:
Brány a ploty - www.branyploty.com
123 kúrenie - www.123kurenie.sk

Linky:
Top Stavebniny - www.topstavebniny.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk