Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kartografia

1.mierka-pomer zmensenia dlzok na mape k dlz. V skut.
2.topog.priem-rovinna,gulova,elipsoidna
3.mapove plan.,topograf m.,geograf. Map.
4.I.Podla zobr.plochy:
a,Rovinna plocha-Azimutalna p.
b,Valcova plocha-Valcova p.
c,Kuzelova plocha-Kuzelova
II.podla umiest. Bodu premietnutia:
a,stredova-Gnomonicka
b,stereograficka
c,ortograficka
III.podla dotyk plochy:
a,normalna poloha
b,priecna poloha
c,sikma poloha-os s alebo j polom
IV.podla hodnout skres:
a,dlzkojavne
b,uhlojavne
c,plochojavne
d,vyrovnavacie
5.obsah mapy:
a,topograficky:a,polohopis:horizontalna clen
b,vyskopis:vertikalna clen.
b,tematicky
6.izohypsy-vrstevnice +
izobaty-hlbnice –.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk