Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fyzika a matematika Fyzikálne a matematické veličiny

vDĺžka: značka: (d)
základná jednotka: meter (m)

Obsah: značka: (S)
základná jednotka: meter štvorcový (m na druhú)
vzorce: štvorec: S=a.a
obdĺžnik: S=a.b
trojuholník: S=a.va/2
lichobežník: S=(a+c).v/2
kocka: S=6.a.a
kváder: S=2.(ab+bc+ac)

Váha: značka: (m)
základná jednotka: kilogram (kg)
vzorce: m=Ţ.V

Objem: značka: (V)
základná jednotka: meter kubický (m na tretiu)
vzorce: V=m:Ţ
kocka: a.a.a
kváder: a.b.c
Hustota: značka: (Ţ)
zákl. jednotky: (kg/m kubický) (g/cm kubický)
vzorec: Ţ=m:V

Dráha: značka: (s)
základné jednotky: (m)
vzorec: d=v.t

Čas: značka:(t)
základná jednotka: (h)
vzorec: t=d:v

Rýchlosť: značka: (v)
základná jednotka:(km/h) (m/s)
vzorec: v=d:t.

Linky:
http://www.centrum.sk/fyzika - www.centrum.sk/fyzika

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk