referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nina
Piatok, 12. júla 2024
Geografia Slovensko - prírodné pomery
Dátum pridania: 05.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: pocahontas
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 275
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.6
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 7m 40s
Pomalé čítanie: 11m 30s
 

Síl,najv.činnosť ľadovc.-plesá
jazerá:-prír.:plesá(V.Hinc.,Strbsk.,Poprad.,Zabie ples.N.Tatry-Vrbic.,Vihorlat-Morské oko)
-umel.:štrkoviská(Kuchajd.,Seneck.,Zlaté)
-po bánsk.činnosti(tajchy-V a M Richmavské,Počúvadlo)
-rybníky(Malacky,Trnava)
-vod.nárž.-szstém priehrad(Liptovsk.mar.,Zilina,Prihrd.mládeže,Králová-Váh
,Oravsk.,Oravsk.nádrž-Orava,Ružín-Hornád,Pohorelsk.maša,Palcmansk-Hnilec,Klenovec-Rimava
V.Domaša-Ondava,Zempl.šír.-Laborec,Starina-girocha,New B.-Bystrica,Gabčíkovo-Dunaj.
Slúžia:chem.výroba,zdroj pit.vod.,elektrárne
Podpovrch.vod.:všetka v.pod povrchom
Podzem.vod.:ak vytvára súvisl.hladinu(odber ¼,najlepš.sypké horn
.-priepustné-Nížiny-riečne usadeniny Dunaja-Zit.ostrov,Kras.územia)
Kras.voda:na povrch vyvierackami(pramene,výdatnost 100l/s)
Min.aterm.vody:na povrch pozdlž zlomov,v hlbke sa obohac.o min.l
átk.a oteplujú.(Piešťan,Trenč.tepl.,Dudince,Bardej.)
Znečist:dolné toky,(cukrovar,mliek.,Slovnaft)
Pôdy
Vznik:pôsoben.slnka,vody,vzduchu a organizm.na horn.
Pôd.druhy:podľa zrnitostného zlož.(obsahu rôzn.velk.zrn hornín)
Pôd.typy:podľa spôs.vzniku a vlastnost.jednotliv.vrstiev pôd.
Piesoč.:veľa zrn piesk(Záh.a V slov.níž)rýchlo vysch.,ľahko zohriev a prepúšť.vodu,ktorá odplav
uje živin.hlboko-málo úrod.(Borovic.a agát.)
Hlinité:stredne ťažk.,veľa prach.častíc (Podunajsk.n a Jslov.kotlin.,Vslov.n),na sop.horn.,najúrodnejšie pôdy
Ílovité:ťažk.,na ílov.horn,ktoré vznikli na dne morí a jazier,(podhorsk.častiach n.a v k),za sucha tvrd.a pukaj.,nasiak.vodou sú mazľavé,menej úrod.
Skeletnaté:(horsk.oblast.)veľa kameňa,ktorý vznik.zvetrávaním matersk.horn.,(lesy),zle sa obrábajú
Typy
-činitele,ktoré utváraj.pôd.sa na rozlyč.miestach menia –menia sa vlastnosti pôd
.,v podobn. podm.vznik.podobných pôd.(typy)
Fluvizeme:na nivách riek(nivné),ovplyvň.
podzemnou i záplavov. vodou.
Ciernice:(lužné)dalej od koryta riek,viac humusu,úrodné
Cerno+hnedo zeme:(spraš.pahorkatin. nížin) s ciernic.sú najúrodnejšie.
Kambizeme:(hnedé,lesn.pôd),svahy pohor.,listnat.lesy,
Podzoly:nad kambi.,viaczrážok,(ihlič.lesy,kosodrevina)
Redzina:pohoria,ktoré budujú vápenc.(kras.územia-Raj,Kras).
Clovek:členit.terén-obrábanie po vrstevnic.,odplaví..po odstránení porastu treba vysadit nový,odplav
í,odfučí..výstavba-odvoz zemin.na využitie..málo chem.látok..priemysel kontaminuje-ekologizácia prírody.
Rastlinstvo
Slov.:pásmo listnaté a zmieš.lesy.V závislosti od nadm.výšk. líšime vegetač.pásma.
1,Dub.lesy:(do 550m),duby:letný,zim.,cerový,hrab.,krovin-ná etáž,lesy dostatoksvela,lieska+hloh+svíb,
(nížiny,predhoria,odlesnené,polia)
2,Buk.lesy:(550-1100),menej teplomilný,husté koruny,krovinná et.,buk lesný,jedľa,javor mlieč.
3,Smrek.lesy:(1100-1600)smrek,čučoriedky,brusnice,trávy,???,tvorí hornú hranicu lesa
4,Kosodreviny:(1600-1800)borovica horská
=kosodrev.,zakrpat. stromy ?,brezy,vela zrážok,(súvisl.plochz v Tatrách,vrchol.časti Fatier)
5,Alpínske lúky:(nad1800),trávz,pestré kvietočky,vrchol časti Fatier-vznik hospo.činnosťou (ovce)hole.
6,Zona skál:machy,lyšaje,riasy,
0,Luž.lesy:nezávisia od nadm.výš,od hladiny podzem.vody(Morava,Dunaj
,Latorica),vrby,to-pole,jelše,v horských smrek,može zaplavit voda.
Ochrana:pre zachovanie druhu,vedu,hosp.
Endemit:rastlina alebo živoč.,ktorý je len na urč.území.(horec?,?)
Relikt:druh rastl,živ.,zachovaný z obdobia inej klímy(horec alpínsky,?)
Zivočíšstvo
-závislé na vegetácii(ydroj potravy,úkryt,vývin,rozmnožov.)
1,Oblasť step.živ:nížinz,predhoria,orná pôda-10-13%.(bažant ob.,jarabica,prepelica poľ.
,zajac poľ.,hraboše,myšiarka, kaňa popolavá ,hraboš,drop veľký(chránený,pri Komárne)
2,Ziv.list.lesov:listn.lesz-75%,(jelen.,daniel.,diviak.,muflon.,sviň divá, divá,líška ob.
,jež,vlk,roháče,kliešte, salamandra škvrn.,užovkastrom.,
3,Ziv.ihlič.lesov:(10%)medved hned..,jeleň,veverička ob.,vlky,rys ostrovid,HLUCHÁŇ,tetrov,hýľ,mloky,žaby(ropuchy,skokany)?
4,Ziv.alpských lúk:(1%)svišť,kamzík vrchovský,sokol,orol,jastrab,medved
5,Ziv.vodných plôch:volavka purpurová+ popolavá,kormorán velk.,?užovky,,kačica divá,bobor,chochlačka,trsteniar,pstruh(kys.vody),kapor(tiché pokoj.vody)
Vplyv človeka:odlesnenie,následné royšírenie step.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: učebnica geografie-kvarta
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.