Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fyzika Mechanika tekutín (vzorce)

p = F / S (sila / plocha)
F = pS (tlak.sila pôsobí na plochu vždy kolmo)
p = h V g (hydrostat.tlak) (V vody je približne 1000 kg*m-3)
F = h V g S
Fvz = V V g (vztlak.sila)
Qv = V / t (objemový prietok) (objem / čas) (m3 s-1)
S1v1 = S2v2
Ep / V = V h V g / V = h V g (tlak.potenc.energia)
Ek / V = ½ V v2 (tlak.kin.energie)
p + ½ V v2 = konšt. (Bernoulliho rovnica)
Fx = Cx ½ S V v2 (odporová aerodyn. sila) (Cx-súčinit.odporu).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk