referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oskar
Pondelok, 8. augusta 2022
Ekológia všeobecne
Dátum pridania: 12.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lisiak6
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 326
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 
Ekológia-veda o vzájomných vzťahoch medzi org. a pro.,o usp. a funk. týchto vzťahov,vedný základ na ochranu život. pro.
Ekologická gramotnosť- znalosť ekolog. princípov a ich využívaní Zoocenóza-vzťahy medzi skupinami živočíchov
Fytocenóza-vzťahy medzi skup. rastlín Biocenóza-vzťahy medzi skup. rastlín a živ. Biotop-určité prostredie v ktorom žijú org.
Ekosystém–biocenóza + biotop (poľa, mora ...) Ekol. človeka-vzťahy člo. + prí. Ekológia krajiny-medzi rôznymi ekosys.
Antropogénny faktor-vplyv človeka Biosféra–súhrn ekosystémov Faktory:abiotické–1-zdroj látok a ener.:slnko , h2o,air, min.lát
2-odstraňovanie splodín,3-bezpečnosť,4-rozmnožovanie Ekologická valencia = optimálne podmienky,,prispôsobenie nevh.podm.
-potreba E-vyčerpanie –smrť ,,org. + životné podmienky ,,,,rozmedzie podmienok ktorým sa org môže prispôsobiť
biotické:-vzťah k ostatným jedincom, k potrave, k dravcom-vplyv,kt. navzájom na seba a na okol.pôs.Org.v biocen+antropologický faktor
EURY–druhy,kt. sa dokážu prispôsobiť veľkému rozpätiu zmien podm.prostr.=veľká valencia STENO-druhy s úzkou valenciou
Areál- územie osýdlené jedincami urč druhu/spoločenstva Endemity-ohraničený areál ,nide nieje ( cyklamén fatranský)Kozmopolit –
rozsiahly areál na all kont .(vrabec..) Relikt–zvyšky dávno vyhynutých druh.,kt. sa vzácne vyskytujú na niektor. lokalitách(ginko 2laločné)
Populácia–súbor jedincov 1 druhu žijúc.v urč.ohran.priest.a v urč.čase,viazané vzájomne reprodukč. vzťahmi
Priestorové ohran. Pop.–geografické a ekologické Štruk.znaky pop. –a)formálne-denzita-množstvo jedincov pop. na jednotku plochy
-disperzia- momentálny spôsob rozptýlenia jedincov popul :lineárna, plošná, priestorová-habitus – súhrn morfolog znakov , vlastných all
indivijednejpopul -vzhľad(výška, váha,kresba tela ) vplyv-klími,vody,potravi, vek.etilita(veková slk)-rôzne vývinové a vekové stupne v
pop.-udáva sa vpodielom individ , ktoré patrili jednotlivým vývin. stupňom / vek triedou--závisí id počtu období rozm, dĺžky živ,generácií
sexilita-podiel pohlaví v popul morbidita( chorobnosť) príčiny –anomálie pri tvorbe buniek...
b) funkčné: správanie – jednanie jedinca (individuál , populačné) konštitúcia- schopnosť jedinca k fylozof výkonom
natalita- potomkovia vyproduk 1 samicou za čas mortalita –smrťou zapríčinený úbytok popul
Ekoton- prechod.oblasť medzi 2 suchozem.ekocenózami-ekotonové soločenstvo , druhová diverzita Ekosystém-zákl.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ekológia všeobecne SOŠ 2.9764 997 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.