Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prírodopis Zaraďovanie hornín podľa vzniku

Andezit- výlevná vyvretá hornina
Anfibol- minerál
Antimonit- rudný minerál
Bazalt- výlevná vyvretá hornina
Biotyt- minerál, tmavá sľuda
Čadič- vyvretá výlevná hornina
Diorit- hlbinná vyvretá hornina
Fylit- premenená hornina
Gabro- hlbinná hornina
Galenit- rudný minerál
Grafit- premenený minerál
Chalkopyrit- rudný minerál
Íl- úlomková usad. nespev. hor.
Ílov. bridlica- úlomk. usad. spev. hor.
Ílovec- úlomková usad. spev. hor.
Labradorit- hlbinná vyvretá hornina
Magnetit- hlbinná vyvretá hornina
Magnetit- premenený minerál
Mramor- premenená hornina
Muskovit- minerál, svetlá sľuda
Obsidián- sop. vyvrhlina, sop. sklo
Olivín- minerál
Ortokaz- minerál, draselný živec
Pegmatit- hlbinná vyvretá hornina
Perlit-sopečná vyvrhlina, sop sklo
Pieskovec- úlomková usad. spev. hor.
Piesok- úlomková usad. nespev. hor
Prach- úlomková usad. nespev. hor
Pyrit- rudný minerál
Rula- premenená hornina
Ryolit- výlevná vyvretá hornina
Sfalerit- rudný minerál
Siderit- rudný minerál
Sľuda- minerál
Svor- premenená hornina
Štrk- úlomková usad. nespev. hor
Tuf- sopečná vyvrhlina
Zlato- rudný minerál
Zlepenec- úlomková usad. spev. hor.
Žula- hlbinná vyvretá hornina
Hlina- úlomková usad. nespev. hor.
Vápenec- organogénna usad. hor.
Kalcit- organogénna usad. hor.
Hnedé uhlie- organogénna usad. hor.
Čierne uhlie- organogénna usad. hor. Ropa- organogénna usad. hor.
Zemný plyn- organogénna usad. hor
Kamenná soľ- chemická usad. hor.
Sádrovec- chemická usadená hor.
Traventín- chemická usadená hor.
Dolomit- chemická usadená hor.
Hematit- chemická usadená hor.
Limonit- chemická usadená hor.

Zdroje:
Prírodopis 8. ročníka -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk