Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Marketing Promotion

PROMOTION
- podpora predaja, mark. komu, nástroje mark. komu, firma musí vedieť komu so sprostredkovateľmi a s verejnosťou
- nástroje mark. komu. podpora predaja, public relations, reklama, osobný predaj; ĎALEJ sponzoring, výstavníctvo, účasť na veľtrhoch, módne prehliadky

Reklama
- každá platená forma nepersonálnej prezentácie a podpory výrobkov, myšlienok al. služieb, kt. zadáva identifikovaný zadávateľ

Podpora predaja
- krátkodobé podnety kt. zvýšia predaj výrobkov, myšl. a služieb (reklama: „Kúp si nás výrobok!", podpora predaja: „Kúp si ho teraz!")

Public realions
- vytváranie a pestovanie dobrých vzťahov s verejnosťou
- vysvetľovať negat. záležitosti, kt. by mohli firme uškodiť

Osobný predaj
- ústna prezentácia v komunikácii s 1 al. viacerými potenc. kupujúcimi sa účelom predaja

Ďalšie faktory, kt. znásobujú účinnosť komu procesu
- design
- cena
- balenie
- miesto predaja.

Zdroje:
Kotler, P. - Armstrong, G.: Marketing. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1992 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk