referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcela
Pondelok, 15. augusta 2022
Písomka (dejepis) Osvietenstvo v Európe a francúzska revolúcia (SPŠD, Bratislava, 1. ročník, skupina B)
Dátum pridania: 17.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Cybereve
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 457
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 
SKUPINA B
1) 2. fáza Fr. rev. (1792-93) – vznik konšt. mon.
1791 – Národné zhromaždenie vydáva ústavu, Fr. sa stáva konšt. mon.
1. zákonodarnú moc má národ. zhrom., výkonná moc v rukách kráľa a vlády. Kráľ má právo vettovať zákony
2. súdna moc je pod kontrolou národ. zhrom.
2) Osvietenstvo – filozof. smer, vznik vo Fr, od pol. 18. stor. Znamená osvetu, rozvoj vzdelanosti a kultúry.
O. v Habs. mon.:
- vytvorenie východísk pre centralizáciu mon.
- štát preberá do svojich rúk riadenie EKO, organizuje zdravotníctvo, preberá niektoré práva cirkvi (menovanie biskupov), zakladá systém štátneho školstva a povinnej štátnej dochádzky, zriaďujú sa jednotné váhy a miery
- zakladanie manufaktúr
- zavedenie manufakturizmu – jednotná colná politika štátu
3) 1713 – Karol 6. vydal Pragmat. sankciu – zabezpečovala nástupnícke právo v Habs. dedičných krajinách a v Uhorsku aj pre ženy
4) Reformy Jozefa 2. – zaviedol presnú administratívnu vládu mon., podnikol centralizačné opatrenia. Tolerančný patent (1781), zrušil žobravé rehole, zrušil v Uhorsku nevoľníctvo (1783), občiansky zákonník (1786). Zaviedol sčítavanie ľudu, domov, sídel šľachticov. Jozefínsky kataster – podklad pre zdanenie šľachty, zrušenie trestu smrti, odstránenie diskriminácie Židov.
5) 1792 – vzniká Konvent – rozpory medzi buržoáziou (jakobínmi a girondistami) G. sú obchodná a priemyselná buržoázia, chce revolúciu ukončiť, názov podľa provincie vo Fr. 1794 – girondistický prevrat, získajú moc – Fr. začína budovať demokraciu (nastupuje kapitalistickú cestu)
6) Panovníci Ľudovít 15. a jeho vnuk Ľudovít 16., jeho manželka Mária Antoinette, vodca jakobínov Maximilian Robespiere, generál Napoleon Buonaparte
7) 1713 vydal Karol 6. pragmatickú sankciu.
8) Vo Fr. sa pred rev. z 3 stavu (meštianstva) vytvára politické hnutie s vlastným programom, požiadavkami a cieľmi:
- sloboda podnikania
- účasť na politickej moci
- občianske a politické slobody pre všetkých
- obmedzenie kráľovského absolutizmu
- zdanenie šľachty a cirkvi
Na stranu buržoázie sa pripojil aj vidiecky ľud.
A
1) Menová ref. – tereziánsky toliar (1741), urbárska regulácia (1767), školská reforma (1777), ref. zdravotníctva, colný patent (1775), raabizácia, zredukovanie cirkevných sviatkov, vznik 3 nových biskupstiev na Slovensku, založenie Banskej akadémie v Banskej Štiavnici (1770)
2) Pre smrťou Jozef 2. odvolal svoje ref až na tolerančný patent a zrušenie nevoľníctva. Ref.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.