referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Piatok, 24. mája 2024
Priemyselná výroba Ovzdušie
Dátum pridania: 17.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Paradise
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 722
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 
vlivy výrobní technologie na ŽP
ovzduší
- ovzduší bez l. škodliv. člověku prakt. nikdy
neexistoval
- znečišťování OV se stalo problémem teprve
jako důsledek vědecko-techn. rozvoje
•znečišťování OV (emise)- l. znečiš. OV do atm.
•znečištění ovzduší (imise)- přítomnost nebo-li
obsah znečiš. l. v OV
V OV jsou znečiš. l. od zdrojů příjemcům
transportovány (transmise). V OV probíhají
změny jedn. zneč. l. na jiné (konverze)
povaha a vlastnosti znečiš. l.
- pod pojmem ZL jsou označovány l. tuhé, kapal.
a plyn., které přímo nebo po chem. či fyzik. změně v OV nebo po spolupůsobení s jinou l.
nepříznivě ovlivňují OV, a tím ohrožují a
poškozují zdraví člověka, ostat. org. nebo majetek
ZL rozlišujeme:
•tuhé a kapalné- prach, aerosol → inertní, tox.,
karcinogenní
přirozené- zvýšený prach ze zem. povrchu,
les. požáry
umělé- zem. a prům. činnost, doprava
•plynné
přirozené- vulkan. činn. S, elektr. výboje N2
umělé- spalování v prům., domáct., doprava
•sloučeniny síry
SO2- hl. znečiš. l. v OV
SO + ½ O → SO
SO + H O → H SO
kyselé deště- okyselují půdy, snížení sorp.
kompl., pH, špatný tok min. l., uvolnění z půdy Al
Mlha H SO je tvořena částicemi menšími než 1 mm
a ty pronikají hluboko do plic a poškozují je. Poškozují dých. systém a dlouhodobé působení
vede ke zvýšení úmrtnosti na choroby krev. oběhu.
•sloučeniny N
NO (NO, No )- spalování fosil. mot. paliv při
vysokých teplotách, jeho produkce je soustředěna
do velkých měst a do prům. center, kde jeho
koncentrace značně převyšují průměrnou hodnotu
při spal. NO se tvoří:
- oxidace N ze spal. vzduchu, nebo za vysoké
teploty vázaného v paliva
- třícestný katalyzátor→ množství Nx je tím
větší, čím vyšší je spalovací teplota, čím větší je
přebytek vzduchu, a čím delší je doba zdržení
spalin ve spal. prostoru
přeměňuje škod. l. na l. neškodné (platina…)
Váže se krví na krev. barvivo a snižuje tak
- přenos O2 z plic do krev. oběhu.
•sloučeniny C
CO2- produkt dýchání, vulkan. činn.,
spalování fosil. paliv část se váže fotos.
v R a ve svět. oceánech
CO- nedokonalé spalování (z cigaret)v
OV přechází na CO2, velmi tox.
PAU- polycykl. aromat. uhlovodíky
genotox.
•halogenové sloučeniny
nejnebezpečnější ZL v živ. pros. (F, Cl)
•dioxiny
velmi tox (působí na játra)
•polychlorové biferiny
akumulují se v tuk. tkáních a nepříznivě
působí na některé orgány
•sloučeniny kyslíku
- O2 má velké oxid.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.