Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Gramatika Logické postupy vo výklade

1. induktívny
- od známeho k neznámemu
- indukcia = vovedenie
- pre malé deti
(napr. auto má nápravu, blatník, súčiastky)
- pri detektívke – sledujeme, ako sa stane vražda
- výsledok = syntéza (napr. na konci ZŠ ovládame všetky slová)
2. deduktívny
- odvodzovanie, rozklad
- výsledok = analýza
- od celku k jednotlivým častiam
- prinesiem niečo neznáme – motor má valec, .. → idem na známe
- najznámejšie – detektívky Sherlock Holmes
3. argumentačný
a) téza – tvrdenie, ktoré musím dokázať
b) argument – citát, výpočet, tvrdenia iných
4. analógia
- hypotéza.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk