Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fyzika Mechanické vlnenie

Vlnenie-je lubovol.fyz.proces,při kt.nastava prenos energie priestorom.,bez toho,aby sa sučasne prenašala aj látka:a)mech-plyn,kvap,pevnych latkach b)mech.vlnenie vnimane sluchom-zvuk c)elektromag. vlnenie-dlhe,stredne,kratke,velmi kratke vlny. d)el.mag vln.vnimane zrakom-svetlo Podla okmz.vychylky-a)pozdlzne-okamzita vychylka sa deje v smere sirenia vlnenia b)priecne-okamz.vychylka je kolma na smer sirenia vlnenia-pev.larky Podla sposobu prenas.energie-a)postupne vlnenie-energia sa prenasa postupne zo zdroja na ine body,při tomto vln. kmitaju vsetky body radu s rovnakou amplitudou,ale rozlicnou fazou,každý nasledujuci bod dosahuje rovnaku vychylku,jako bod predch.Faza vlnenia sa prenasa fazovou rychlostou,prenasa sa mech.energia. b)stojaté-při tomto vlneni kmitaju vsetky body medzi dvoma uzlami s rovnakou fazou,ale rozlicnou amplitudou vychylky,ktora zavisi od polohy hmot.bodu.Stojatym vln.sa energia neprenasa,nastava len preiodicka změna potencialne energie pruznosti na kyn.en.hmot.bodov.Ak prostredim postupuju proti sebe2 rovnake vlnenia.Body harmonicky kmitaju s roznou ampitudou vych.,kt. je pre dany bod konst.Vznik-kmitni-vychylky stojateho vlnenia s najvacsou amplitudou Uzly-vych.stoj.vln.s nulovou amplitudouChvenie-Na upevnenom konci-uzol,na volnom konci-kmitna.nastavaju periodicke premeny energie.Vyskytuje sa pri zdrojoch zvuku.kde k>1=harmon.frekv.lambda-je to vzdialenost,do ktor.sa vlnenie rozsiri faz.rychlostou V za cas jednej periody T. je to vzdial.dvoch najblizsich bodov ktore kmitaju s rovnakou fazou.Rozdiel medzi kmit.a vlnenim-Veliciny opisujuce kmit. su iba funkciami casu,veliciny opisujuce vln. su funkciami casu a miesta=vln.je dej s periodicitou v case a priestore.Interferencia vlnenia-ak postupuje prostredim sucasne viac vlneni a dostanu sa do toho isteho bodu-nastava geometricke skladanie vlnenia.Podmienkou je koheretnosť vlnenia.Koherentnost-ak fazovy roydiel dvoch interferujucich vlneni je konstantnynajvacsie vlnenie-v miestach,kde sa obidve vlnenia stretavaju s rovnakou fazou,najmensia v miestach,kde maju obidve vlnenia opacnu fazu.Odraz-nastava na rozhrani dvoch prostredi,vln.vracia sa do pov. prostredia s nezmen.faz.rych.Lom-prejde do2.prostredia so zmen.faz.rych.Plati tu zákon lomu vlnenia A)pomer sinusov uhla dopadu k sinusom uhla lomu je pre 2 dane prostredia vel.stala a rovna sa pomeru faz. rych. v obidvoch prostrediach.B)lomený luc zostava v rovine dopadu.Absorubcia-pohlcovanie prostredim,kt.

prechadza-prostredie mu odobera energiu.Obyb-siri sa inak,jako vyplyva zo zakonu primociareho sirenia.podmienka-prekazka na ktoru vln.narazi musí byt porovnatelna s vlnovou dlzkou vlnenia.Kde je prekazka daleko vacsia jako lambda,tak za prekazkou vznika tien.Izotropne prostredie-dane prostredie ma vo vsetkych smeroch rovnake fyz.vlast.Neizotropne-v roznych smeroch,rozne fyz.vlastnosti.Vlnoplocha-mnozina bodou,do ktor.sa vln.dostane od zdroja za urc.cas t.a taktiez ma rovnaku fazu.-a)gulove-priestorb)rovinne-plocha c)elementarne-vo velmi kratkom casovom intervaleLuč-kolmica na vlnoplochu,ktora urcuje směr sirenia vlnenia.Huygensov princip-kazdz bod vlnoplochy,do kt. sa dostalo vln. v istom okamihu sa stava zdrojom elementarneho vlnenia,ktore sa siri v elementarnych vlnoplochach,vyslednou vlnoplochou je obalova vlnoplocha vsetkych elem.vlnoploch. v smere,v kt. sa vlnenie siri,Vyznam-umoznuje konstruovat vlnoplochu v istom okamihu,kde je zanma jej poloha a tvar v niektorom predch.okamihu.Zvuk-kazde mech.vln,ktore posobi na lud. ucho a vyvolava v nom sluch. vnem(16-16000Hz)Infrazvuk-f<16Hz Ultrazvuk-f>1600Hz.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk