Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fyzika Kinematika a dynamika - vzorce

1.2 V=a.t S=v.tS=v0.t – ½.akt2 a=^v.^t 1.3 v1.t=s-v2.t
1.4 x=s2-s1 x=at22/2 – at12/2 x=a(t22 – t12)/2
1.5 a=^v.t a=^v.^t t=v/a s=at2/2
1.6 s=g.t2/2 1.7 t=v/a s=at2/2 1.8 a=v/t
------------------------------------------------------------------------------
p=m.v p=m.(v1-v2) F=^p/^t ^p=m.^v F=m.a F=m.v/t
m1.v1=m2.v2 ^t.F1=^t2.-F2


^ znamena delta
text velkost 2 na pero 3 do rukava.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk