referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Pondelok, 28. novembra 2022
Didaktika Všeobecná didaktika
Dátum pridania: 08.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lukra
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 979
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 11m 50s
Pomalé čítanie: 17m 45s
 

Uplatň.si žiada: 1.zmeniť štýl práce, 2.orientovať pozornosť na komplex.skúmanie ž., 3.viesť ž.k tomu, aby nechápali učenie akonutné zlo, 4. viesť ž k sebahodn., 5.spolupr.s ost. uč. a rodičmi. S klas. diag.met. sú spojené: met. triedenia diag. údajov, met.vyhodn. a zovšeob. diag.údajov - interpret.m. klasif. symbolika:známka (číslo), jednotné slov.vyjadrenie (výb., dobre), percentá, vyjadrenie opisom
2b)Podmienky VP vonkajšie: učeb.pom., vybavenie a stav školy,triedy..., uč ich môže upraviť, aby nepôsobili negatívne na ž. vnútorné: vyplývajú z psych.dispoz. ž., nie sú navonok pozorovateľné, moment. prípr. ž. na vyuč., vlohy, schopnosti, úroveň predch.vedomostí...“k vš žiakom
rovnako, ale s každým inak“
2c)Spoloč. základy VP Úlohou školy:pripraviť generácie pre život a prácu v spoloč., škola a VP nemôže byť odtrhnutá od života. Učiteľ navodzuje a riadi uč.činnosť ž. tak, aby si osvojil učivo predpísané učeb.osnovami, učivo by malo ž. pripraviť aj pre život a prácu v spoločnosti. Žiak sa musí stotožniť s pôsobením učiteľa, vidieť zmysel učiva a jeho dopad v praxi= využ tvorivých metód, podpora záujmov žiakov
3a)Gnozeolog metódy VP = poznávací proces sa neustále prehlbuje a obohacuje na základe konkr aktív činnosti. Poznanie bolo a je možné len tvorivou činnosťou a preverov. poznat.v prakt živote. V procese poznávanie dochádza k chybám, korigujú sa ďalším pozn.Učitelia predpisujú žiakom cesty a met poznania, ale nevedú ich k bádaniu..., čím získ vedomosti sú statické, málo využiteľné v praxi
3b)Interakcia učiteľ–žiak v VP viď otázka 2c)
3c)Vyučovacie metódy (VM) –charakter., klasifik, účinnosť charakter.: metóda od gr. metódos=cesta, spôsob, je to spôsob, pomocou kt. sa dosahujú stanovené ciele; vzájomná súčinnosť učiva, učiteľa a žiaka. Klasifikácia: Pavlík, Kádner: analytická, syntetická, induktívna, deduktívna, genetic, dogmatická Pavlík: podľa prostriedkov: úst podan, labor práca, práca s knih podľa etáp VP: motivačné (usmerňujú záujem o učenie) expozičné ( oboznam s učivom) fixačné (m opak) diag a klasif (hodnotenia, kontroly a klasif) Účinnosť: funkcie VM: 1. informatívne nosná 2. formatívne účinná 3. výchovne účinná 4. ekonomická 5. využ v praxi 6. prirodz 7. v súlade s vedou a poznávaním 8. motivačno pôsob 9. primer k ž a uč.10. hygienická
4a)Analýza VP (AVP)-funkcie a etapy VP-4 fázy, kde sa realizujú čiastkové ciele: 1.motivačná –príprava žiakov na aktívne osvoj učiva 2.expozičná- prvotné zoznam žiakov s novým učivom 3.fixačná- prvotné opak a upevň učiva 4.diagniostická –preverovanie osvoj vedom, spôsob, návykov: priebežná diag.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.