referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Utorok, 6. decembra 2022
Didaktika Všeobecná didaktika
Dátum pridania: 08.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lukra
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 979
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 11m 50s
Pomalé čítanie: 17m 45s
 

– v priebehu vyuč, diag výsledkov –po prebratí učiva G.Petty= VYsvetlenie Ukážka ČinnosťOprava,kontrola Vybavovac pomôcky Aktív opak. Ťestovanie ? ž sa pýta, čo neroz
4b)Expozičné VM –metódy oboznamovania ž s učivom. Podľa toho, ako uč vytvára nové vedom návyky: 1.m .priameho prenosu poznat a)monolog slov. m. b)dialog slov. m. 2.m sprostredkov. prenosu poznat. a)demonštrač m. b)pozorovanie c)manipulácia s predmetmi 3.m. problémové: a)problémové vyuč b)projekty 4.m. samost. práce a autodid.m a)samost práca s knihou b)samost práca v labor c)samost štúdium d)samost štúd s využ techniky 5.m.mimovoľ.uč preber. názoru, napodob.činnost
4c)Ciele a teórie vzdelávania obsahom vzdel. sú fakty, výkony, poznávacie procesy, sveton.súdy, poznat., poučky stránky vzdel.- materiálna–fakty, vedom, formálna-rozvoj schop, teoretic-teor. poznat., praktická-prakt.úkony, objektivna-činnosti, kt.treba vedieť, subjekt. –vlastné vedomo, kt.jedinec už disponuje
5a)Metódy didaktic. výskumu pozorovanie- príležit., dlhodob., krátkodob., experiment-prirodz., laborat.; pracuje sa tu so skupinami: a)experimentálna b)kontrolná, rozhovor=interview, dotazník-údaje sa vyhodnocujú kvantitatívne (počet, %), kvalitat (slov. al.pís.analýza), anamnéza –spomínanie si ž. na min vyuč., lek.anamn., štúdium pg.dok., štúdium produktov žiac.prác-pís. práce,výkresy merania výkonov ž.-skúšky, testy.., škálovanie postup uplatň.stupnice, kt.zosta tak, že zaraď.prejavy učenia, chovania
5b)Didaktické zásady (DZ)-najzákladnejsšie požiadavky, kt.v súlad s cieľmi vyuč.procesu a jeho zákonitosťami určujú jeho charakter. J. A.Komenský-Veľká didaktika-50, Analytic didaktika-187, Opatřil- uvedom. a aktivita, názornosť, systemat, primeran, indiv.prístup, trvácnosť, výchovn vyuč., Mojžíšek -aktiv, uved, prirodz, system, postupnosť, trvác, indiv prís, výchov, Glöckel základné:odbornosť, primer, cieľuprimer, regulujúce: názor, sam čin, motivácia, zjednodušenie, zabezp výsledku, ekonómie, ďalšie: kooper, koncentr, priblíž k životu, plánov *klasické DZ–už v min.-aktiv, trvác, syst, primer, názor, uved, výchov, ind.príst., *novšie-vedeck., spätná väzba, emoc, *najnovšie-optimál, tvoriv, syst; prelínajú sa, objekt stránka - odvod z objekt.zákonitostí VP, subjekt.strán-uplatň závisí od uč
5c)Problémové vyučovanie samotní žiaci riešia teoretické alebo praktické problémy. Uč prostredníctvom problémov vedie ž k akt činnosti a samost získaniu ved a zruč. Učenie prekon prekážok. Klady: získ vedom vlastnou aktiv, rozvoj myslenia, rozvoj tvoriv mysl, príťažl učenia, samostatnosť mysl.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.