referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vavrinec
Streda, 10. augusta 2022
Didaktika Všeobecná didaktika
Dátum pridania: 08.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lukra
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 979
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 11m 50s
Pomalé čítanie: 17m 45s
 

Zápory: viac času na tvorbu nových vedom, nie vš učivo vhodné na rieš probl, náročnosť na prípr, čo je probl pre 1ž, nemusí byť pre 2. 6a)Objasnenie pojmov: vyučovanie-plánovité, cieľaved a zámerné pôsobenie subjektu (uč) na objekt vzdelávania(ž). Žiak je zároveň subjektom VP, v kt.si rozvíja aj poznávacie procesy, formuje osob, vplýva na činn uč. učenie- učebné prispôsobenie organizmu k meniacim sa podmienka,, proces spojený so zmenou správania,kt bola navodená skúsenosťou. Je relat trvalá a chápeme ju s dosiahnutím výsledku. Fázy učenia: prípravná, asociatív, kódovanie, dekódovanie poznatky- sú výsledkom pozn aktiv človeka, kt získava vlastnou skúsenosťou majú: vecnú povahu-názvy konkr vecí a javov, všeob povahu-pojmy, vzťahy, faktograf povahu-dátumy, mená vedomosti-ide o zapamätané a osvoj fakty, pravidlá, je to výsle poznávania objekt reality Členenie:a) predstavy o javoch b)pojmy c)vzťahy d)pamäťovo zafix inform e)poznatkové sústavy zručnosti- schopnosť vyjadruj manuálnu šikovnosť, spôsobilo-ment činn Rozvíja sa častým opak, Etapy vývoja: informovanosť o činnosti, pokus o výkon, prvotné zručnosti a spôsobil, zručn a spôsob, automatizované úkony, adaptabilita návyky- ide o automatizovné vykonávanie niektorých zložiek činností al celej činn, kt sa dosiahlo viacnásob opakovaním, druhy: zmyslové, motorické, rozumové, vôľové
6b)Charakteristika pojmov učeb. plán- základný školský dokument vytváraný MŠ, kt obsahuje zoznam predmetov vyučovaných v danom type školy. Je v ňom týždenný a celkový počet hod pre prísl predmet a ročník, predmety: povinné, povinne voliteľné, nepovinném predm z obsah hľad: spoločved, jazykoved, estetickovýchovné, telovýchovn, pracovnových. učeb osnovy- šk dok vyd MŠ, rozpracovanie učiva prísl. predmetov v ročníku na jednotl. Tmat. celky a časti osnovania učiva: lineárne= postup- k učivu už na predmete prebranému sa nevraciam, nie je to potrebné pre pochopenie, špirálovité- učivo sa systematicky rozširuje, obohac, vraciame sa k prebr. uč. učivo- istá sústava poznatkov a činností, kt si má ž osvojiť v priebehu vých vzd proc a učenia sa, a kt sa majú prejaviť v jeho vedomostiach, spôsob a návykoch. Pařízek prihliada pri výbere učiva n azákl vedom: a) vedzruč náv zodpovedajúce spol potrebám b)vých hodnota učiva c)kľúčové poznatky d)učivo zodpovedaj možnostiam žiakov
6c)ADZ vedeckosti, spojenie teórie s praxou
7a)Analýza vyučovac.hod., jej výstavba a efektívnosť VH- je to organizačná forma vyuč., pri kt uč pracuje v presne vymedz. Čase so stálou skupinou žiakov v učebni.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.