referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oskar
Pondelok, 8. augusta 2022
Didaktika Všeobecná didaktika
Dátum pridania: 08.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lukra
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 979
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 11m 50s
Pomalé čítanie: 17m 45s
 

Štruktúra VH zákl typu: a) organiz.časť VH b)kontrola DÚ c)opak.učiva d)vytv nových ved, zruč., náv. e)opak a upevň prebr uč f)uloženie DÚ g)krátke zhodnot práce h)záver VH VH zvlášt typu:opak, skúš. efektívnosť: dodrž a využ čas; vylúčiť nadbyt slová a vety; pripr org práce; nerušený prechod od 1 časti k 2.;udrž aktivitu ž; rešpekt osobitostí detí
7b)Skupinové vyučovanie-žiak pracuje v skupine žiakov, trieda na skupiny (3-6ž). Ž v skup spolupr, spolupr =nositeľ nových ved, podpora aktivity. Formálne utv skup (zámerné)-kritériá: 1.k kompenzácie-vyrovn pomer dobrých a slabších, 2. k diferencovanej koop. –rozlič sklony,zruč..3.k rovnak špeciál schop 4.k rovnosti mentálnej úrovne 5.k funkcionálnej homogénnosti- rovn tempo práce, schop. Klady:rozvoj soc kontaktov ž; pôsob na intelekt rozvoj; rozvoj náv na spol prácu; vlastná aktivita-trvalé vedom; samost, tvoriv, iniciat; podpora sebadôv ž; menej neobľ ž; Zápory:pasivita niek ž; nezdr súper,ctižiad;
7c)ADZ uvedomel. a aktivita- vyjadruje požiad, aby ž k učeb činn pristupovali uvedomele a aby vl.akt činn získavalo nové ved...Uved. by mala vytvárať kladný vzťah k učeniu. Metod odporúč. využ motiv m,predch vedom a pozn z nezámer učenia; uplatň adekv vyuč m; kontr a hodn výsled; rešpekt osobit ž. systemat.- vyjadr požiad logicky usporiad didakt systému učiva so zreteľom na vekové osobit ž, kt si ž systematicky osvojujú pod vedením uč. Niek ju delia: systematickosť- obsah učiva, postupnosť- činnosť učiteľa Metod odpor: uč musí učivo členiť, usporadúvať
8a)Motivačné VM úloha: vzbuditť u ž záujem o učeb činn, úzky vzťah medzi motiv a aktiv. Delenie: vstupné: motiv rozprav, motiv rozhov, motiv demonštr priebežné: motiv výzva, aktualiz obsahu učiva, pochvala, povzbud, kritika Pretty- faktory v pozornosti učiteľa: Fantázia Ocenenie Ciele Uspech (umožniť ž prežiť pocit úsp) Smysl
8b)Diferencované vyučovanie znam rozlišovať ž podľa ich schop a záujmov. Také vyuč, pri kt prispôsobujeme riad vých vzd procesu, obsah vzd, met a formy rôznym skup ž al jednotlivcom. Úloha: umožn rozvoj nadaných al talentov ž a vyrovnávať rozd medzi ž, zabezp zvlád učiva Velikanič – delenie ž:1.rýchlo a úspešne pracujúci 2.rýchlo a neúspešne pracujúci 3.pomaly a úsp prac 4.pomaly a neúsp prac Diferenciácie podľa: a)veku b)pohlavia c)nadania a schop v obl.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.