referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mojmír
Nedeľa, 14. augusta 2022
Didaktika Všeobecná didaktika
Dátum pridania: 08.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lukra
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 979
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 11m 50s
Pomalé čítanie: 17m 45s
 
1a)Predmet a vývin didaktiky didaskó- učím, vyučujem; didaktika- najprepracovanejšia Pg disciplína, kt-á sa zaoberá vyučovaním. J.A.Komenský-„Dd.=umenie vyučovať“ DD je veda o obsahu vzdelania a o procese vyučovania a učenia (obsah=čo učiť, proces vyučovania=ako učiť)+interakcia učiteľ-žiak. Spolupráca s Pg vedami: história Pg a školstva, porovnávacia Pg, metodológia Pg, teória výchovy. Iné: filozofia, psychol, sociol, kybernet, logika, hygiena, psychohygiena.
1b)Psychologické základy VP. VP je proces osvojovania si nových vedomostí, zručností a návykov. Vo VP treba brať ohľad na: vekové osobitosti žiakov (I.stupeň ZŠ- zmysl. vnímanie, mechanické učenie, pamätanie, II.stupeň ZŠ- logické učenie)
Piagetova teória o 4 štádiách kognit.rozvoja dieťaťa: 1.senzomotorické obd (do 2r.) 2.predoperačné myslenie (2-7r.) a) predpojmové subštád. (2-4r.) b) intuitívne subštád. (4-7r.) – egocentrizmus, centrácia 3.konkrétne operácie (7- 11r.) – grupovanie, serácia
4.formálne operácie (12 a viac) – mriežkovo-grupová štrukt. – čokoľvek môže byť vzťahované k čomukoľvek inému, hypoteticko-deduktívne usudz. – vytvárať hypotézy a dedukovať z výsledkov. Piagetove pochody - funkcionál invarianty - sú vrodené a po celý život ostávajú akomodácia, asimilácia
vnútorné podmienky subjektívnej psychiky jedinca –skúsenost, potreby,názor, postoj subjekt. psychická pripravenosť žiaka na vyučovanie, ZÁKONY UČENIA- z.motivácie, z.spätnej inform,z.transferu, z.opakovania
1c)Metódy diagnostické a hodnotiace (klasifikačné) diagnóza- zistiť, určiť, stanoviť, zistenie výsledkov uč.činnosti žiakov, hodnotenie–konštatovani istého stavu- písmom, slovom. Klasifikácia – vyjadrenie hodnoty a úrovne výsledkov uč. činnosti žiaka známka, bod,perc funkcie: motivačná, didaktická, výchovná, spol a profesijná, kontrolná Diag met.- (učiteľ zisťuje úroveň vedomostí žiakov, zameriava sa na kvantitu, kvalitu a prakt.skúš. vedomostí) *ústne sk, *písomné sk, *praktické sk, *didakt testy, *klasické výkazové sk. Klasifik. metódy- *známky, *body, *perc..
2a)Rozbor zásad hodnotenia a klasifikácie (klasif poriadok) zákon SNR z r.1990 „Metodické pokyny na hodnt a klasif žiakov“ pre ZŠ aSŠ. Nové pokyny z r.1994 dôraz na: komplex.hodn. žiaka, Pg prístup učiteľa k žiakovi.Na I.st.ZŠ umožň.slov. hodn (SH) na požiadanie rodiča, tendencie smerujú k nahradeniu známkovania SH. Prednosti SH: motivačný účinok; uč sa neskrýva za známku; vvypovedacia hodnota SH.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.