referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Sobota, 28. mája 2022
Biológia Hygiena, únava
Dátum pridania: 09.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: EvkaG
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 373
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 
Hygiena - ako interdisciplinárny odbor je konštituovaný poznatkami hraničných vied - biolog., lekárskych a spoločenských. Skúma rozmanité všestranné vývojové vzťahy, životné deje, charakteristiky i reaktivitu žiakov na teles.a duš.záťaž vých.vzdel.činnosti, a to v ich životnom a vých.soc.prostr.a podmienkach.
Úlohou štúdia je poskytovať lekársko-vedné poznatky, kt.charakterizujú vývoj.zvláštnosti živ.dejov, i teles.orgánov a systémov žiaka vo vš.obd.predšk.a šk.dochádzky, až po ukončenie adolescencie.
Hyg.ako interdisc.odbor úzko súvisí s: lekár.biológiou, l.fyziológiou, dorast.lek., hygiena, komunálna hygiena, hyg.práce, hyg.výživy, hyg.detí a dorastu, soc.lek., detská psychiatria, imunológia, populačná genetika, neonatológia, ortopédia, endokrinológia, očné lek., sexuológia.
Zdravie predstavuje urč.dyn.stav organizmu čl., kt.je podmienený biolog., psycholog.a spoločensky. Ide o vzťahy dvoch systémov- vnút.a vonk., ktna seba pôsobia a vytvárajú tak nevyhnutnú potrebu rovnovážneho stavu.
Poruchy v stave zdravia vznkajú- 1. ak pôsobí súbor vonk.vplyvov z biolog.a soc.prostr.čl.svojim rozsahom, char., obsahom, novosťami a jednotlivosťami tak, že organ.už nie je schopný tieto vplyvy zvládať. 2. pri poruchách biolog.a fyziolog.procesov rôzneho rozsahu, stupňa a vzáj.vzťahov, pri poškodení až zrútení fyziolog.al.psychickej samoregulácie al.pôsobením komplexne nezvládnutrelnej záťaže.
Biologické rytmy - vyj.opakovatelnosť a rytmus vš.živ.dejov organizmu. Výrazom dialektického vzťahu čl.a prostredia je usporiadanie živ.dejov čl.v záv.na jeho živ.a prac.prostr., podm.živ.deje sa vo svojej rytmičnosti zosúlaďujú s periodicitou pôsobenia vonk.prostredia a čl.pôsobením užitočnej prospôsobivosti synchronizuje svoje biorytmy s vplyvom prostr.
Učenie- podla prac.zaťaženia orgánov a funkčných systémov čl.delíme prac.činnosť- pr.prevažne telesná, pr.teles.s prevahou sval.koordinácie, pr.pr.zmyslová, duševná, duševne-zmyslová.
Únava - stav organizmu ako reaguje na určitú činnosť. Je prirodz.následkom vykonanej práce, je návratným zhoršením funkčných dejov a stavu v org.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.