Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Geografia Priemysel slovenských miest (2)

B.B-MPR,Dre-Smrečina,Tex-Slovenka,St-ZUL-trezory,Stav. Hmot.-Stredoslovenské cementárne, Un. Mateja Bella,Zvolen-KRYŽOVATKA,Dre-Bučina,Pot-mäso,mlieko,Detva-St-Podpolianske strojárne,Festivaly Hriňová-Lazy, Dubová-spracovanie ropy, Podbrezová,Brezno-St,Hut-spracovanie železa,Slovenská Ľupča-Far-Biotika-liečivá,Lučenec-St-ZŤS, Dre-nábytok,Tex-vlnené látky,Stav. Hmot.-Novoker-dlaždice, Pot-mäso,mlieko,ovocie,Poltár,Zlatno,Málinec,Katarínska huta/Utekáč-Sklárne/sklanné izolačné vložky,Veľký krtíš-St-dielce na LIAZ,Pot-mlieko,Rim. Sobota-Pot-Tauris,Gemer, Gemercukor,Chem-Rimavan,Fiľakovo-St-el. sporáky,kachle, Esta-smaltovaný riad,ČÍŽ-kúpele-pohybové,cievne,Rožňava-St-Agrostroj-malotraktory,Tex-Gemtex,Pot-mlieko,mäso,jaskyne-Domica,Dobšinská,Gombasecká,Ochtinská,Aragonitová,NKP-Krásna Hôrka,kaštieľ Betliar,Gemerská Hôrka-na rieke Slaná, Pap-SCA,Zdra-MOLNICLE-zdra. a hyg. Materiál, Gombasek-ťažba a spracovanie vápenca,Ž. n. Hronom-výroba hlinníka,SNP závody,Hlinník n. Hronom-St-Pohronské strojárne,Žarnovica-Dre-preglejka Žarnovica,Nová baňa-IZOMA-stav.,tep.,izol. mate.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk