Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fyzika Svetlo

Korpusk.teoria-casticova-17.stor.Newton-Svetlo je tok castic vysielaných zdrojom a siriacich sa priamociaro9nevedel vysvetlit javy interferencie a diferencie)Vln.teoria-hol. fyzik Huygens-svetlo je mech. vlnenie(teoreia vysvetluje odraz,lom,interferenciu,nevedel vysvetlit vonkajsi fotoel.jav
Elektromag teoria-1865-Maxwell-ang.fyzik-Svetlo je prud castic-fotonov,ktore sa siria v urcitych davkach(kvantach)Dnesny nazor-vlnovokorpuskularny model-svetlo je priecne el.mag vln,kt je nositelom ziarivej energie a při dopade na sietnicu oka vyvolava zrakovy vnem(vln.dlzky od 380-760nm)Svetelny zdroj-teleso,kt vysiela svetlo-priamy-ziariva energia vznika priamo,premenou energie el,chem,jadrovej Nepriamy-odrazene svetlo-mesiacOpt.prostr.-prostr,kt sa svetlo siri priehladne-predmety vidime-nenastava pohlcovanie Nepriehladne-svetlo neprepusta-pohlcuje alebo odraza priesvitne-mlecne sklo-svetlo prepusta,no rozptyluje ho rovnorode-izotropne- vo vs. smeroch rovnake opt. vlastnosti nerovnorode anizotropne-vo vs.smeroch rozne opt.vlastnosti.Zákon priamociareho svetla-v rovnakom prost. sa svetlo siri priamociaroPrincip nezavisleho chodu lucov-luce púostupujuce priestorom si navzajom neprekazajuSvetelny luc-priamka kolma na vlnoplochu.Udava směr,kt svetlo postupuje.Svetlo delime na:jednoduche-monofrekvencne-jedna vln dlzka-jedna farba. Zlozene-sklada sa z viacerych vln. dlzok(napr prir.biele svetlo-7 spek.farieb)Rychlost svetla vo vakuu je najvacsia medzna rych vo vesmire,nezavisi od zdroja svetla,od pohybu zdroja,vln.dlzky.V kazdom inom prostredi je rychlost<,zavisi od fzy.vlast prostr. a od f svetla c=299 792458m/s Optika/veda,kt skuma zakonitosti svet.javov vznikajucich při sireni svetla a prostrediach a na ich rozhraniach při vzajomnom posobeni svetla a latky a studuje podstatu svetla.Del:geometricku-zobrazovanie odrazom a lomom vlnovu-vysvetluje javy interferencie a ohybu,polarizacie a difrakcie Kvantovu-vonkajsi a vnut. fotoel.jav.Zákon odrazu-uh od =uh dopadu. Odraz.luc zostava v rovine dopadu,uhol odrazu nezavisi od farby svetla. Zákon lomu-svetlo sa lame z prostredia opt.redsieho do prostredia opt.hustejsieho ku kolmici opt.redie pr-svetlo sa siri vacsou rych.a>b Svetlo sa lame opr.hustejsieho do pr.red. od kolmiceb>a Lom luc zostava v rovine dopadu,uhol lomu zavisi od farby.Schnellov zákon-pomer sinusu uhla dopadu a sinusu uhla lomu je pre 2 dane prost. velicina stala a rovna sa podielu rych.svetla v obidvoch prost.Index lomu-bezroz velicina,kt char.

opt prostredie absolutny- n=c/v udava kolkokrat je v svetla v latke mensia jako v svetla vo vakuu n>1 relativny/ udava pomer indexu lomu prost,do kt sa svetlo siri k indexu lomu prostredia z kt sa svetlo siriDisperyna krivka-yavislost lomu od vlnovej dlzky Uplny odraz svetla-svetlo prech. z pros. opt.hust do prostr. opt.red. Uhol dopadu je vacsi jako medzny uhol=90°.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk