Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fyzika Kinetická teória látok

Kineticka teoria latok:1.)l. sa sklada z castic-molekul,atomov,ionov,2.)castice latok su v neustalom pohybe,3.)Medzi casticami posobia navzajom pritazlive a odpudive sily. Modely struktur latok:1.)pevne skupenstvo-vacsina pev.l. je zlozena z castic s pravidelnym usporuadanim(krystalicka mriezka)amorfne l.-beztvare,nemaju pravidelne usporiadanie castic.2.)plynne skupenstvo-vzdialenost medzi molekulami v porovnani s ich rozmermy su velke,vsetky molekuly sa v priestore ustavicne pohybuju rozlic.smermi a rychlostami,medzi molekulami posobia male sily.3.)kvapalne skup.-vzdialenosti medzi molekulami su podobne ako pri pevnych latkach molekuly sa nepohybuju tak volne ako u plynov,posobenie molekul nie je take silne ako u pevnych latok.4.)plazma-sustava elektr.nabitych castic.Termodynamicka sustava-teleso alebo skup.telies,kt,stav skumame,stav telesa charakt. stavove veliciny:tlak-p,teplota-t,T,objem-V.Izolovana sutava-sust.v kt. neprebieha vymena energie s okolim a kt. chem.zlozenie a hmotnost ostavaju konst.Termodynamicka teplota T-telesam, kt. su pri vzajomnom styku v rovnovaznom stave priradujeme rovnaku teplotu.Termodym. teplotu zaviedol Kelvin.T(k)=t(C)+273,15.t(C)=T(k)-273,15.Vnut. energia telesa U-je sucet celkovej kinetickej energie neusporiadaneho pohybu castic telesa a celkovej potencionalnej energie vzajomne polohy castic.Zmena U sa moze konat:a)konanim prace,b)tepelnou vymenou.Teplo Q-je urcene energi.,kt. pri tepelnej vymene odovzda teplejsie teleso chaldnejsiemu .jadnotka tepla 1joule.Q=c.m. t.pri miesani dvoch kvap.plati kalorimetricka rovnica c1.m1(t1-t)=c2.m2(t-t2).1.termodyn.zakon-termodynamika sa zaobera vzajomnymi suvislostami zmeny U,mech.prace W a tepla Q. U=W+Q.
Tepelne deje v plynoch:izobaricky dej- je taky,pri ktorom je tlak konst. a meni sa objem plynu v zavislosti od teploty,tuto zavislot vyjadruje Gay-Lussacov zakon.Pri stalom tlaku je objem plynu priamoumerny absolut.teplote. Izobaricky dej-je taky,pri kt. je objem kost.,meni sa tlak plynu v zavislosti od teploty.Tuto zavislost vyjadruje Charlesov zakon.Pri stalom objeme je tlak priamoumerny absolutnej teplote. Izotermicky dej-je taky,pri kt. je teplota konst.,meni sa tlka a objem plynu,kolkokrat sa zvacsi tlak plynu,tolkokrat sa zmensi jeho objem.Sucet tlaku a objem plynu pri stalej teplote je konst.,Boylov zakon.

Stavova rovnica idealneho plynu-Idealny plyn je taky,kt castice mozno povazovat za hmotne body a vzajomne posobenie medzi jednotlivymi casticami je zanedbatelne male.Tepelne deje v plynoch z hladiska 1.vety termodynamiky-1.)Izobaricky dej-ak zohrievame plyn pri stalom tlkau,zvysuje sa jeho teplota a tym aj vnutorna energia o U.Kedze sa zvacsuje objem plynu,plyn kona pracu W,podla 1.vety termodynamiky je teplo prijate plynom.Q= U+W.2.)Izochoricky dej-objem je konst.,piest sa nepohybuje,preto sa praca nekona W=0 a 1. veta termodyn.vyjadruje vztah Q= U.teplo,kt.plyn pri izochorickom deji prijima zvysuje iba jeho vnutornu enrgiu. 3.)Izotermicky dej-pretoze teplota sa nemeni,ani vnutorrna energia sa nemeni U=0 a 1.vetu termodyn.vyjadruje vztah Q=W,cize vsetko teplo sa vyuzije na konanie prace.4.)Adiabaticky dej-meni sa tlak a objem plynu bez toho ze by plyn prijimal teplo z okolia alebo ho vydaval do okolia Q=0.Pri zvacsovani objemu plynu hovorime o adiatickej expanzii a pri zmensovani o adiabatickej kompresii.1.vetu termodyn.vyjadruje vztah - U=W.Praca vykonana plynom pri adiabatickej expanzii sa kona na ukor U plynu. Carnotov cyklus-plyn kona W,ak zvacsuje svoj objem.Car.cyklus sa sklada zo 4 po sebe nasledujucich dejov. 1.Izoterm.expanzie, 2.Adiabaticka expan.,3.Izoterm.kompresia,4.Adiabat.kopm. Postupnost vsetkych 4 zmien smerujucich k zaciatoc.stavu plynu je kruhovy dej.Na principe Carnot.kruhoveho deja su zalozene teplne motory,v kt. sa vyuziva Q na ziskanie W.Nie je mozne zostrojit periodicky pracujucin stroj,kt. by nerobil nic ine len by odberal teplo jedinemu telesua konal rovnako velku pracu(pm 2. druhu).Nie je mozne vyuzit vsetko teplo na vykonanie prace-2.veta termodyn.Tepelne stroje:1.piestove-parny stroj,spalovacie stroje-zazihove(2takt,4takt) a vznetove,2.Turbiny,3.Reaktivne motory.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk