Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Biológia Baktérie

Spirily,spirochéty-špir.stoč.b.;aktinomycéty-rozvetv.vlákn.štrukt.,
autotrof.bakt.-zdroj C-CO2,heterotrof.-zroj C-organic.zlúč.,fototrof.
-zdroj E-svetel.ener.,chemotrof.-zdroj E-chemic.energ.získ.oxid al.
kvasením or. Aj anorg.zlúč.,aeróbne-z O2,anaeróbne-bez O2,fakult.
anaeró.-aj z aj bez O2,metanoarcheóny-odpad.vod.,v tráv.súst.živ.,
haloarch.-v prostr.s NaCl,v slan.jaz.,termoarch.-redukc. S na H2S,
rast-70-110oC,biometalurgia-biolog.hutn.,Sinice:chlorofyl a-fotosynt.
-vznik sinic.škrob,b karotén,fykocyanín-modré,fykoerytrín-červ.,
umož.prij. svetlo s malou vln.dĺž.,.

Zdroje:
učebnica GMN -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk