referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Streda, 25. mája 2022
Náuka o spoločnosti Peniaze a bankový systém
Dátum pridania: 06.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: talko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 906
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 
Peniaze sú osobitným druhom tovaru, kt. sprostredkúva výmenu všetkých ostatných tovarov a služieb na trhu. Sú všeobecným ekvivalentom, za ktorý možno vymeniť každý iný tovar alebo službu. Peniaze sú výsledkom deľby práce. Formy peňazí v dejinách: Tovarové peniaze (všeobecným ekvivalentom bol 1,2,3 tovary, za ktoré sa všetky ostatné tovary vymieňali – plátno, hodváb). Drahé kovy (spravidla zlato, striebro, buď vo forme odliatku, alebo vo forme mince-bimetalizmus). Papierové peniaze (bankovky, je s nimi spojený systém množstva znakov a symbolov na bankovkách a boli náhradou za drahé kovy, predstavovali zlatý štandart). V súčasnosti tieto formy peňazí: 1.) papierové p. – majú formu bankoviek, lebo ich vydáva centrálna banka v štáte, ide o hotovostné peniaze. 2.) drobné mince – tiež slúžia na platenie za tovary a služby v hotovosti. 3.) bankové – depozitné p. – bezhotovostné p. (skoro, kvázi p.), ktoré tvoria: a) úročené vklady s určitou výpovednou lehotou b) určité druhy cenných papierov, najmä štátne obligácie, dlhopisy, vkladové listy. Funkcie peňazí: 1.) sú prostriedkom výmeny – uľahčujú výmenu tovarov a služieb, 2.) sú zúčtovacou jednotkou – prostredníctvom nich sa určujú ceny iných tovarov a služieb na trhu, 3.) sú nositeľom hodnôt – sústreďujú sa v podobe úspor, kt. sa môžu použiť na nákup hodnotnejších tov. a služ. Banka – je zvláštnou organizáciou, kt. vznikla v procese deľby práce a rozvoja trhového hosp. Svojou činnosťou sa špeializuje na sústreďovanie, rozdeľovanie a sprostredkovanie peňažných, platobných a úverových operácií pre svojich klientov. Druhy bánk al. bankových inštitúcií: 1. Centrálna – ceduľová b., zriaďuje ju štát a jej hlavnými úlohami sú: a) enitovať (vydávať) bankovky a regulovať peňažný obeh v štáte. Hovorí sa jej aj emisná banka. b) zabezpečuje relatívnu stabilitu menovej a bankovej sústavy v krajine. c) uskutočňuje finančné operácie štátu d) ovplyvňuje činnosť obchodných bánk a ostatných finančných inštitúcií v štáte, poskytuje im úvery, preto sa označuje ako banka bánk. 2. Obchodné – komerčné b., poskytujú bankové služby podnikom, podnikateľom, aj súkromným osobám. Uskutočňujú 3 základné druhy bank. operácií:


a) aktívne – poskytujú úvery svojim klientom, za ktoré poberajú úroky. b) pasívne – príjmajú vklady svojich klientov, al. vydávajú vlastné akcie, za tieto operácie musia banky klientom platiť úrok za vklady, al. dividendu za akcie.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.