referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloš
Nedeľa, 23. januára 2022
Náuka o spoločnosti Právo
Dátum pridania: 06.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: talko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 300
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 
PRÁVO je súhrn právnych noriem ako všeobecne záväzných pravidiel správania vyjadrených v osobitnej, štátom stanovenej forme (ústave, zákonníkoch, zb. zákonov), ktorých zachovávanie je vynútiteľné štátnou mocou. Právo vzniklo spolu so štátom, a to v čase najstarších civilizácií. Právo má svoju štruktúru, kt. tvoria 3 zložky: právne normy, inštitúcie, vedomie. P. normy: sú to pravidlá správania vystupujúce v podobe zákonov, nariadení, vyhlášok, či iných foriem práva. Upravujú vzájomné vzťahy medzi jednotlivými členmi spoločnosti, ako aj medzi členmi spoločnosti a štátom. Predstavujú akýsi ideál, vzor želateľného správania sa, ktorý by mal každý dodržiavať. P. inštitúcie: pomáhajú občanovi orientovať sa v systéme právnych noriem, aby mohol plniť svoje povinnosti a uplatňovať svoje práva. Zabezpečujú vynútiteľnosť práva. K týmto inštitúciám patria: sústava súdov (všeobecné, najvyšší, ústavný), prokuratúra, polícia, advokácia, notárstvo a iné orgány štátnej moci a správy. P. vedomie: predstavuje súhrn poznatkov a postojov z oblasti práva, ktoré má buď jednotlivec al. istá skupina, či celá spoločnosť. PRÁVNA KULTÚRA: Na svete je veľa národov a štátov, ktoré sa združujú do civilizácií. Každá civilizácia funguje na základe určitej kultúry a uznáva určité rovnaké hodnoty, preto aj každej civilizácii zodpovedá určitý typ právnej kultúry, napr.: európsky, anglo-americký, náboženský, tradičný, socialistický a pod.


Zdroje európskej právnej kultúry: Grécka múdrosť, Kresťanská mravnosť, Rímsko právna vzdelanosť. Grécka múdrosť: Staroveký Gréci sa učili, ako dobre žiť a ako dobro činiť a do medziľudských vzťahov vnášali svetlo rozumu a umiernenosť srdca. Zanechali nám myšlienku občianskeho štátu – polis, myšlienku demokracie, učenie o rôznych formách vlády i predstavu o ideálnom štáte. Boli presvedčení, že šťastné sú len tie štáty, v ktorých sa zachovávajú zákony, spravodlivosť a slušnosť. Kresťanská mravnosť: Ježiš Kristus priniesol do ľudských vzťahov Nový zákon, ktorý hlásal pochopenie, odpustenie, súcit a toleranciu. Neskôr cirkevní otcovia – patres – najmä Aurélius Augustínus, zdôrazňovali slobodu ľudského srdca a svedomia, čím predznamenali vznik ľudských práv. Postupne sa formovala cirkev a s ňou aj cirkevné zákony označované ako kanonické právo. Rímsko právna vzdelanosť: Rímania vytvorili právo v dnešnom zmysle slova.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Náuka o spoločnosti Právo SOŠ 2.9941 1177 slov
Náuka o spoločnosti Právo SOŠ 2.9364 708 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.