Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Matematika Obsahy a obvody

Obdĺžnik: S=a*b, o=2*(a+b)
Štvorec: S=a*a, o=4*a
Kváder: V=a*b*c, S=2*(a*b+b*c+c*a)
Trojuholník: S=a*Va:2, o=a+b+c
Kocka: V=a*a*a, S=6*a*a
Lichobežník: S=(a+c)*V:2, o=a+b+c+d
Rovnobežník: S=a*Va, o=2*(a+b)
Kosoštvorec: S=a*Va, o=a*4
Guľa: V=4/3л*R², S=4*л*R²
Valec: V=л*R²+2*л*R*V, S=Sp+Sp
Kruh: S=л*R², o=2*л*R
Kužeľ: V=л*R²*V:3, S=л*R²+л*R*S
Hranol: V=Sp*V, S=2*Sp+Q

Vysvetlivky:
Q=Op*v
S=obsah=výmera
V=objem.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk