referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jarolím
Piatok, 30. septembra 2022
Žurnalistika Kódexy novinárskej etiky
Dátum pridania: 14.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Matelko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 903
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 

keď urobíš chybu, neboj sa to povedať zhodné s faktami
k najstarším kódexom patrí F-1918, Švéd-1923 článok 2-nesmie sa vyhladávať osobný zisk,
Fin-1924, Nor-1936 ohováranie, osočovanie, obviňovanie, plagiát
Kánon americkej žurnalistiky-1923 -vážne profesionálne priestupky
zodpovednosť-právo novín upútavať čitateľov článok 3-pracovníci tlače nemajú uklad. úlohy
je obmedzená jedine zreteľom na verej. záujmy ktoré sú v rozpore s cťou ich profesie, ochrana
sloboda tlače-je nepochybným právom diskutovať dobrého m. človeka je pravidlom, kto sa stal
o čomkoľvek. Je to dôležité právo ľudstva obvineným, má právo odpovedať, vyjadriť sa
nezávislosť-s čestnou žurnal. je nezlučiteľné presa článok 4-zahranič. komentátor musí zozbierať
dzovanie súkrom. záujmu, straníckosť v úvodník. čo najviac inf., aby mohol podať objektívnu i.
poctivosť, pravdovravnosť, presnosť-pri každom článok 5-zabezpeč. profesionálnej cti patrí do
posudz. dôvery sú noviny povinné byť pravdovra. Kompetencie pracovníkov tlače a informácií a
Titulky majú byť obsahovo zhodné s článkom. nie do kompetencie vlád.

Deklarácia povinností – München 1971 9. Neakceptovať finanč. čiastku od inzerentov
1. rešpektovať pravdu, nech sú následky akékoľ. 10. Odmietnúť nátlak a akceptovať len redakč.
lebo ju poznať je právo verejnosti direktívu od zodpovedných pracovníkov red.
2. brániť slobodu informovania, komentovania Deklarácia práv – München 1971
3. publikovať len inf.,kt. pôvod je známy 1. Slobodný prístup ku všetkým zdrojom inf.
4. zaviazať sa rešpektovať súkr. život osôb 2. Odmietnuť každú subordináciu, kt. by bola
5. korigovať každú inf.,kt. sa ukáže ako nepresná proti generálnej línii jeho podniku
6. zachovávať prof. tajoms. o prameni dôver. inf. 3. Nemožno N. nútiť aby vyjadril názor, ktorý
7. nebude používať nelojálne metódy na zisk inf. odporuje jeho pesvedčeniu alebo svedomiu
8. chrániť sa plagiátu, krivého obvinenia, úplatk. 4. Redakč. kolekt. musí byť inform. o každom
dôlež. rozhod., kt. zasiahne do života podniku
5. N. má právo na os. zmluvu a odmenu.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.