referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Žurnalistika Kódexy novinárskej etiky
Dátum pridania: 14.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Matelko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 903
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
MFN-Bordeaux1954+Dánsko1986 nestrannosť-výnimku tvoria články na obhaj.
1. úcta k pravde čestná hra-noviny nemajú uverejňovať neofic.
2. brániť zásady slobody zhrom. a uverej. správ obvinenia bez toho, že by dali slovo obvin. 3. infor. iba v súlade s faktami, kt. pôvod pozná noviny musia okamžite a úplne opraviť chyby
4. na získanie dokum. použiť iba čestné spôsoby slušnosť
5. korigovať inf., kt. nepresn. môže ublížiť nórsky kódex-Manifest BUĎ OPATRNÝ-1936
6. zach. redak. tajomstvo o zdroji dôver. inf. 1. úloha tlače v spol.-sloboda slova a tlače, tlač
7. nedopustiť diskrimináciu akejkoľvek formy má dôlež. úlohu sprostr. inf., tlač musí chrániť
8. plag., svojvol. skres., nepodl. obvin., úplatok slobodu slova a tlače, nesmie sa nechať ovpl.,
9. dôsledne sa riadiť uvedenými zásadami má právo inf. o tom, čo sa robí v spol., úlohou
Kódex novin. etiky Sloven. syndikátu novinárov je chrániť os. proti zásahu zo str. verej. úrad.
1. novinár a verejnosť-verejnosti podáva inf. 2. Integrita a zodpovednosť-šéfredakt. má plnú
prevdivé, overené, odborne fundované. Ak sa inf. zodpovednosť za obsah novín, jedn. redakcia
nedá overiť, treba to uviesť. Rešpekt. primeran. a pracov. musí chrániť svoju integritu, prac.
výraz. prostr. Morálna povinnosť odmietnuť inf. redakcie nesmú zneužiť svoje post. na dosiah.
kt. je nepravd., poloprav., špekul., komer. zamer. osob. prospechu, prac. nesmú byť núťení pís. Ak uverejní, musí to uviesť na pr. mieru-oprava v rozpor. s vl. presved., udržia. rozdiel medzi
Obvi. bez dôkaz., zneuž. dôv., falš. dokum., lož, reklam. a redak. textom, prac. nesmú prijať
zaml. pozn. o poruš. zákon.-naj. prof. previnenie príkaz od iných os. než od vedenia redakcie
2. n. a obj. jeho záujmu-bez súhl. os. nesmie písať 3. Vzťah k zdrojom inf.-zdroje treba chrániť,
tak, aby zasah. do súkr. živ., neuverejní rozh. ak byť ohľaduplný k os., od kt. nemožno očakáv.
si to os. neželá že pochopia následky svojich výpovedí
3. n. a zdroj inf.-má neodň. právo slobod. príst. k 4. Pravid. publ.-treba byť krit. k volbe zdroj.
všet. zdroj. inf., je povin. obozn. informát. s aut. inf., kontr. správnosť údajov, čitatel. musí byť
zámer., pri zbier. inf. nepouž.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.