referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Rudolf
Sobota, 17. apríla 2021
Ekonomika Základné pojmy ekonomiky
Dátum pridania: 14.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Matelko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 861
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 

Z hľadiska
akciovej spoločnosti je to časť účtovného zisku, ktorá sa podľa
rozhodnutia valného zhromaždenia určí na rozdelenie medzi
akcionárov.
HIM : Majetkom účtovnej jednotky rozumieme všetky hospodárske prostriedky
( aktíva ), ktoré vlastní alebo má právo ich používať pri svojej činnosti
( právo hospodárenia s nimi).
ODPISY : Odpisy predstavujú peňažné vyjadrenie opotrebovania investičného
majetku.
LEASING : Leasing znamená prenájom konkrétnych druhov majetku organizácie
nájomcom, ktorí ich používajú za odplatu podľa zmluvne
dohodnutých podmienok.
ARBITRÁŽ : Najčastejšie sa pojem arbitráž používa v súvislosti s arbitrážnou
činnosťou, ktorá je spojená s rozhodovaním sporov vybranými
arbitrami.
AUDIT : V širšom slova zmysle sa pojem audit používa vo význame skúmanie
( revízia, kontrola ) formou rozhovoru, prieskum nejakého javu alebo
procesu.
DAMPING : V zahraničnom obchode vyjadruje pojem damping vývoz tovaru za
stratové ceny z dôvodu získania zahraničných trhov.
AMORTIZÁCIA : Pojem amortizácia sa používa vo viacerých významoch:
1. postupné splácanie dlhu pravideľnými splátkami
2. postupné znižovanie hodnoty investičného majetku vo
výške, ktorá sa prenáša do ceny výkonov
3. oficiálne vyhlásenie neplatnosti cenného papiera ktorý sa
stratil
RABAT : Rabet je zľava, zrážka z ceny tovaru, ktorú poskytuje dodávateľ
odberateľom priamo vo faktúre, alebo osobitným dobropisom bez
ohľadu na čas platenia.
INFLÁCIA : Inflácia je prejavom ekonomickej nerovnováhy krajiny, ktorej
vonkajším prejavom je rast cenovej hladiny.
NEZAMESTNANOSŤ : Nezamestnanosť znamená existenciu určitej skupiny
práceschopného obyvateľstva, ktoré nemá zamestnanie.
AKCEPT : Akcept zmenky znamená písomný súhlas so zaplatením zmenky. Akceptom sa osoba, na ktorú je zmenka vystavená, podpisom zaväzuje
že v období splatnosti zmenky vyplatí majiteľovi zmenky sumu,
uvedenú na zmenke.
BARTEROVÝ OBCHOD : Barterovým obchodom sa nazýva taký druh
obchodovania, pri ktorom sa platí tovarom za tovar.
CLEARING : Clearing je osobitná forma vyrovnávania peňažných pohľadávok a
záväzkov, pri ktorej sa vzájomne započítavajú peňažné nároky a
záväzky bez použitia hotových peňazí.NEGOCIÁCIA : Negogociácia znamená rokovanie, vyjednávanie právne či
Obchodné.
BRAINSTORMING : Brainstorming je metódou na podnecovanie tvorivého
myslenia. U nás sa pre toto pomenovanie používa pojem
burza nápadov alebo konferencia nápadov.
DEVALVÁCIA : Devalváciou sa označuje jav, kedy štát znižuje zákonom
stanovený zlatý obsah peňažnej jednotky, alebo oficiálne
znižuje menový kurz voči zahraničným menám.
MARŽA : Maržou sa najčastejšie rozumie súčet fixných nákladov a zisku.
PORTFOLLOVÉ INVESTÍCIE : Portfollové investície prezentujú prístup k
investovaniu, ktorý vychádza z predpokladu,
že investor má na začiatku k dispozícií dané
množstvo peňazí, ktoré bude investované na
určité vopred stanovené obdobie.
FRANŠÍZA : Franšízou sa označuje oslobodenie poisťovne od povinnosti uhradiť
niektoré drobné škody, prípadne určitú časť škody.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.