Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Informatika SGP Baltazar

Baltazár je programovací jazyk.Autorom je Jozef Soukup,ktorý žije na Morave.Jeho programovací jazyk bol prekladaný najskôr do Turbo Pascalu a jeho ďalšie vývinové verzie sú prekladané do prog.jazyka C.
Tento prog.jazyk je založený na tvorbe štrukturogramu.Je písaný v textovom editore.Keď tu budeme programovať,každý štrukturogram musí obsahovať:začiatok,prostriedok a koniec.
Prvé príkazy:
p-Baltazár popojde o jeden krok
P:()-popojde o číslo v zátvorke
c-vyčaruje biely štvorček
C:()-vyčaruje obrázok
r-otočí sa vpravo
z-otočí sa dozadu
n-stane sa neviditeľným
e-čaruje bez obláčika
R:()-rýchlosť Baltazára
v-stane sa viditeľným
l-otočí sa vľavo.

Zdroje:
učivo v škole -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk