referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dobromila
Štvrtok, 28. októbra 2021
Ekonomika Spotrebiteľ na trhu a jeho modely
Dátum pridania: 16.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: anais
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 856
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 21m 10s
Pomalé čítanie: 31m 45s
 

Reakciu spotrebiteľa na problem ovplyvní situácia, význam pre spotrebiteľa miera nespokojnosti.
Želaný stav vychádza z kultúry, referenčnej skupiny, životného štýlu atď.ale aj marketéri ho môžu ovplyvňovať aj skutočný stav. kultúra, spol. vrstva, ref. skupina, rodina, finančné postavenie, predošlé rozhodnutia, vývoj, motívy, aktuálna situácia

želaný stav

mene ako rovná sa viac ako

vnímaný stav

normálna postreba, výkonnosť produktu, vývoj, spotrebná skupina, predošlé rozhodnutia, dostupnosť, aktuálna situácia

2:HLADANIE INFORMACII
informacie sú
criteria vhodné na riešenieproblému
rôzne alternatívne riešenia
výkonnosť al. charakteristika alternatívnych riešení

Aké criteria hodnotania sú potrebné? Aké riešenia existujú?

Aká je výkonnosť jed. riešení podľa jedn. kritérií?

Možno sa rozhodnúť?

Ano? = ukončenie hladania ifnormácii Nie? = pokračovanie hladania

1.interne hľadanie – z vlastnej pamate
a)aktívne (predošlé nákupy a osobné skúsenosti)
b)pasívne – mimovoľné učenie
2.externé hľadania – získava sa vždy aktívne (nezávislé skupiny, osobné kontakty, marketéri, poznatky zo skúšok)

Na externé hľadania pôsobí:
a)dôležitosť rozhodnutia
b)dostupnosť externých zdrojov informácií
c)dôvera vo vlastnú schopnosť prijať správne rozhodnutie

Externé hľadanie má svoje hranice, čas,energi, peniaze.

6 informačných stratégií Hawkinsa pre marketérov
a)udržiavaniepri návykovom správaní
b)prerušenieked naša značka nepatrí do evokovaného súboru a trh vstupuje do návykov. správania
c)ukoristenieak je naša značka predmetom redukovaného rozhodovania
d)zastavenieked značka nepatrí do ev. súboru a trh vstupuje do redukovaného rozhodovania
e)preferenciaked je značka v ev. súbore
f)akceptácie

3.PROCES HODNOTENIA A VYBER ALTERNATIV

criteria hodnotenia, významnosť kritérií, uvažované aletrnatívy

hotnotenie alternative podľa každého criteria

použité pravidlá

vybraná alternative

Pravidlá spotre. rozhodovania sú procedúry využívané pri výbere. Kompenzačné rozhodovanie – pre každú značku sa stanovuje skôre
Nekompenzačné
a)konjuktívne-min. akceptovateľnosť úrovne atribútov, ak urč. značka nedosiahne túto úroveň v ktoromkoľvek attribute vylučuje sa
b)disjunktívne-zrkadlový obraz konjuk., ak určitá značka dosiahne al. prekročí hraničných bod v ktoromkoľvek attribute je akceptovaná
c)lexikografické-atribúty sa zoradia z hľadiska významu, výber sa porovná s atribútmi…
referenčné- na základe svojich al. cudzích skúseností a reklami

4.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Richterova
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.